Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy

Żółtaczkę toksyczną na tle samozatrucia spotyka się w ciąży, w chorobach nerek, przemiany materii np. w skazie dnawej, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych (w cukrzycy, w chorobie Basedowa), a także u osób wycieńczonych i niedożywionych. W ciąży można nieraz stwierdzić upośledzenie sprawności wątroby. Tłumaczy to łatwiejsze powstawanie ostrego rozlanego miąższowego zapalenia wątroby u kobiet ciężarnych. Zapalenie to przebiega przeważnie łagodnie, czasami jednak kończy się ostrym zanikiem wątroby. Zatrucie ciążowe może wywoływać ostre miąższowe zapalenie wątroby i samo przez się, bez udziału czynników dodatkowych. Jest to tzw. żółtaczka ciężarnych (icterus grawdamm). Najczęściej spostrzega się ją między czwartym a szóstym miesiącem ciąży. Z ciężkim uszkodzeniem miąższu wątroby nie tylko czynnościowym, ale i anatomicznym, przebiegającym klinicznie z wybitną żółtaczką, spotykamy się w rzucawce ciążowej, porodowej i połogowej. Powstaniu żółtaczki nieżytowej sprzyjają wysiłki fizyczne, błędy dietetyczne, niedożywienie, przewlekłe choroby wątroby, choroby zakaźne, nadtarczyczność, długotrwałe stany gorączkowe, zmniejszające ilość glikogenu w wątrobie i przez to zwiększające jej wrażliwość na czynniki chorobotwórcze. W ostatnich czasach stwierdzono także, że nie dostateczna ilość białka w pożywieniu zmniejsza sprawność komórek wątrobowych, natomiast duży zapas białka w wątrobie chroni ją od zmian zwyradniających. Dużą rolę odgrywa takie nie dobór witamin w pożywieniu, zwłaszcza zespołu witaminy B. [przypisy: detocell aqua, kraniostenoza, spuchnięta dolna powieka ]

Powiązane tematy z artykułem: detocell aqua kraniostenoza spuchnięta dolna powieka