zapalenie tkanki kostnej

Jest to powikłanie następne co do częstości po ropniu zewnątrzoponowym. Współczesna chemioterapia zmniejszyła znacznie częstość tego powikłania. Najczęściej powikłanie występuje dziś w przebiegu zaostrzonego przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza u osobników młodych. W przeciwieństwie do innych powikłań wewnątrzczaszkowych zakrzep zatoki esowatej może rozwinąć się w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, najczęściej zapalenia z perforacją brzeżną i perlakiem nawet bez objawów wyraźnego zaostrzenia przewlekłego procesu w uchu. Przyczyną rozwoju zakrzepu jest niedostateczny odpływ wydzieliny ropnej z przestrzeni ucha środkowego. Z kilkunastu zatok żylnych opony twardej najczęściej ulega zakrzepowi w przebiegu ropnego zapalenia ucha środkowego zatoka esowata ( sinus sigmoideus) topograficznie najbliższa uchu środkowemu i łącząca się poprzez małe kostne naczynia żylne z błoną śluzową komórek wyrostka sutkowego. Do powstania zakrzepu . w świetle zatoki dochodzi najczęściej po zniszczeniu ściany kostnej rowka esowatego (sulcus sigmoideus) przez zapalenie tkanki kostnej (osteitis) i po wytworzeniu się okołozatokowego zapiłlenia (periphlebitis), będącego odpowiednikiem zapalenia zewnętrznej warstwy opony twardej (pachymeningitis externa) innych sąsiadujących z zatoką esowatą odcinków opony twardej tylnego dołu czaszkowego. [hasła pokrewne: julia czerkawska instagram, wypadający odbyt, ankos zapasy warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ankos zapasy warszawa julia czerkawska instagram wypadający odbyt