zakazenie ropne

Wykrycie grzybka może być szczególnie trudne w przypadkach promienicy policzka, ponieważ trudno odsłonić małe, głębokie ogniska rozmiękczynowe zawierające w grudkach grzybek w hodowli czystej. Według Axhausena zakażenie ropne stanowi warunek niezbędny osiedlenia się i rozwoju promienicy części miękkich szczęki; zakażenie ropne powoduje połączenie kanału ropnego kości z częściami miękkimi, a grzybek promienicy wnika do części miękkich przez tak przygotowaną drogę, Pogląd ten może być słuszny w odniesieniu do części przypadków. [patrz też: przychodnia przyszpitalna solec, kraniostenoza, znamię spitz ]

Powiązane tematy z artykułem: kraniostenoza przychodnia przyszpitalna solec znamię spitz