Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji

Wyciągając ogólne wnioski z lekcji, pani Iroy wykazała klasie, jak dobrze się pracowało w małych zespołach i jak łatwo było dyskutować z kolegami, kiedy się miało coś ważnego do powiedzenia. Nauczycielka miała przeświadczenie, że zaczyna kłaść podwaliny pod dalsze, bardziej intensywne badanie współpracy w grupach przy wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej akceptacji, pomimo różnic w przynależności do grup społecznych. Małe a liczne zespoły są również użyteczne jako środek zagrzewający do dyskusji. Bywają klasy szczególnie trudne, jeśli chodzi o wywołanie w nich dyskusji, być może dlatego, że uczniowie tych klas są nieśmiali, może zaś obawiają się, że powiedzą coś błędnie. Debaty małych licznych zespołów pomagają również klasie zainteresować się nowym tematem. Dajmy na to, klasa, wydaje się, nie jest zainteresowana zagadnieniem bezpieczeństwa na drogach publicznych. Skoro jednak uczniowie będą mogli, podzielić się na ma łe zespoły dla przedyskutowania takiego tematu, jak: Co możemy zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach, obudzą się w nich drzemiące dotychczas zainteresowania i wpłyną na objęcie dyskusją większych grup. Debaty w licznych małych zespołach można łatwo zainicjować, wysuwając zagadnienie (najlepiej w formie pytania) i pisząc je na tablicy. Następnie dzieli się klasę na pięcio- lub sześcioosobowe zespoły i proponuje im, aby dyskutując rozwinęły główne myśli. [podobne: detocell aqua, ortopedicum, bostoński wirus ]

Powiązane tematy z artykułem: bostoński wirus detocell aqua ortopedicum