Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare

W programie Medicare Shared Savings Program (MSSP) – największym z programów Medicare Accountable Care Organisation (ACO) – uczestniczące organizacje dostawców dzielą się oszczędnościami z Medicare, jeśli nadal utrzymują wydatki na przypisaną populację beneficjentów odpłatności wystarczająco poniżej poziomu reper. Większe premie za współdzielone oszczędności są przyznawane ACO o wyższej wydajności w zestawie miar jakości. W przeciwieństwie do ACO w programie Medicare Pioneer, bardzo niewielu ACO w MSSP pociąga za sobą kary za wydatki przekraczające poziomy odniesienia, ponieważ takie ryzyko spadkowe nie jest obecnie wymagane.1 Benchmark finansowy dla ACO jest ustalany przez Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) na średnim poziomie wydatków Medicare dla pacjentów obsługiwanych przez ACO w okresie odniesienia przed rozpoczęciem umowy i jest aktualizowany dla każdego roku podstawa krajowego wzrostu wydatków na Medicare od początkowego okresu. Na podstawie porównań wydatków ACO z tymi wzorcami, CMS podał średnie oszczędności dla wszystkich ACO w MSSP (nie uwzględniając wypłaconych premii współdzielonych) oraz większe oszczędności osiągnięte przez ACO wchodzących do programu w 2012 r. Niż przez osoby wchodzące w 2013.2 , 3
Oszczędności oparte na tych obliczeniach aktuarialnych mogą jednak różnić się od rzeczywistych redukcji wydatków. Na przykład znaczne różnice geograficzne w wydatkach na Medicare stawiają pod znakiem zapytania ważność oszczędności szacowaną przez porównanie wydatków w ACO z benchmarkiem wynikającym z krajowej stopy wzrostu wydatków .4,5 Jeśli ACO znajduje się w obszarze o wysokim poziomie wzrost wydatków, jego oszczędności mogą być niedoszacowane. Dostawcy uczestniczący w programach ACO i różnych rodzajach ACO nie są losowo rozdzielani między obszary geograficzne.6-8 Dlatego też zakres, w jakim ACO w MSSP zmniejszyły ogólne wydatki, pozostaje niejasny, podobnie jak różnice w oszczędnościach osiągnięte przez ACO o różnych cechach, czas wprowadzenia programu lub zachęt.
Wykorzystując oświadczenia Medicare i definicje CMS 220 ACO wprowadzanych do MSSP w 2012 lub 2013 r., Porównaliśmy zmiany wydatków i wyników w odniesieniu do środków jakości opartych na roszczeniach dla beneficjentów obsługiwanych przez ACO przed rozpoczęciem kontraktów ACO i po ich wprowadzeniu z równoczesnymi zmianami dla beneficjentów obsługiwane przez dostawców innych niż ACO w obszarach usług ACO.
Metody
Dane i populacja
Przeanalizowaliśmy roszczenia Medicare i dane rekrutacyjne od 2008 do 2013 r. Dla losowo wybranych 20% beneficjentów opłat za usługi. Dla każdego roku studiów od 2009 r. Do 2013 r. Uwzględniliśmy beneficjentów, którzy stale zapisywali się w części A i B opłaty za usługi w ramach Medicare w tym roku (w czasie ich życia, w przypadku beneficjentów, którzy następnie zmarli) oraz w poprzedni rok (w celu oceny istniejących warunków).
Korzystając z pliku CMS ACO Provider Discovery, który definiuje każdy ACO jako zbiór numerów identyfikacyjnych podatników dostawcy i numerów certyfikacyjnych CMS (dla dostawców usług bezpieczeństwa), 9 przypisaliśmy każdemu beneficjentowi w każdym roku studiów do ACO lub Numer identyfikacyjny podatnika ACO uwzględniający najbardziej dopuszczalne opłaty za kwalifikowaną opiekę ambulatoryjną i usługi zarządzania świadczone beneficjentowi przez lekarza pierwszego kontaktu w ciągu roku (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu)
[hasła pokrewne: spuchniete oko, detocell aqua, spuchnięta dolna powieka ]

Powiązane tematy z artykułem: detocell aqua spuchnięta dolna powieka spuchniete oko