Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare czesc 4

Nasze modele potraktowały okres od 2009 r. Do 2011 r. Jako okres przedkontynentalny dla podmiotów wprowadzających MSSP na 2012 r. (Z wyłączeniem roku przejściowego 2012) i 2009 r. Do 2012 r. Jako okres przedkontynentalny dla podmiotów wprowadzających MSSP 2013 r. Zgodnie z protokołem badania oszacowaliśmy różnice w całkowitych wydatkach i jakości osobno dla każdej grupy ACSP z MSSP i przeanalizowaliśmy oszczędności według rodzaju usługi (dla celów opisowych) tylko wtedy, gdy całkowite oszczędności w kohorcie były znaczące (dwustronne P <0,05 ). Analizowaliśmy osobno kohorty na rok 2012 i 2013, ponieważ wcześni uczestnicy mogli różnić się od późniejszych uczestników swoją reakcją na nowe zachęty, a także dlatego, że zgłaszane przez CMS oszczędności różnią się między kohortami.2.3 Aby porównać oszczędności między zainteresowanymi podgrupami ACO, dodaliśmy terminy interakcji do modeli w celu ustalenia, czy oszczędności różnią się zgodnie z charakterystyką ACO. Aby zapewnić kontekst interpretacji wyników MSSP, zaktualizowaliśmy również analizy 32 ACO, które weszły do modelu Pioneer w 2012 r. (Więcej szczegółów na temat wielokrotnego testowania w porównaniach podgrup i analiz modelu Pioneer ACO znajduje się w Dodatku Dodatkowym). Przeprowadziliśmy kilka analiz, aby ocenić potencjalne źródła błędu. Najpierw porównaliśmy tendencje w całkowitych wydatkach między grupą ACO a grupą kontrolną w okresie przedkontynentalnym. Kluczowym założeniem naszych porównań różnic między zmianami jest to, że zmiany od okresu przed umową do okresu po zakończeniu umowy byłyby podobne w grupie ACO i grupie kontrolnej w przypadku braku programów ACO. Podobne tendencje w okresie przedkontynentalnym wspierałyby to założenie. Trendy Precontract były podobne dla wszystkich porównań, z wyjątkiem jednego porównania podgrup, które zauważamy i uważamy za niedające się zinterpretować.
Po drugie, przetestowaliśmy, czy socjodemograficzne i kliniczne charakterystyki pacjentów zmieniły się diametralnie od okresu przedkontraktowego do okresu po przełożeniu w grupie ACO w stosunku do grupy kontrolnej. Po trzecie, wykorzystaliśmy metody oceny skłonności do zrównoważenia obserwowanych cech pacjenta między grupą ACO a grupą kontrolną w każdym HRR i roku badania (patrz Dodatek Uzupełniający) .26 Po czwarte, przeprowadziliśmy testy falsyfikacji traktując rok 2010 lub 2011 jako rok po zakończeniu kontraktu.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Po korekcie HRR różnice w cechach klinicznych i socjodemograficznych beneficjentów między grupą ACO a grupą kontrolną były w większości niewielkie, a zróżnicowane zmiany od okresu przed umową do okresu po umowie były konsekwentnie minimalne (tabela dla kohorty MSSP z 2012 r. I tabela S2 w Dodatku uzupełniającym dla kohorty 2013).
Zmiany w wydatkach i jakości
W okresie przed przedłużeniem skorygowane całkowite roczne wydatki na Medicare na beneficjenta były podobne w grupie ACO i grupie kontrolnej (133 USD na beneficjenta wyższe w kohorcie ACO z 2012 r. [Dane wejściowe MSSP z 2012 r.] Niż w grupie kontrolnej, P = 0,22; 2 USD na beneficjenta wyższy w kohorcie ACO z 2013 r. [dane z MSSP 2013 r.] niż w grupie kontrolnej, P = 0,97). Wydatki na wydatki w okresie przedakcesyjnym były również podobne (19 USD na beneficjenta wolniej w ciągu roku w kohorcie ACO z 2012 r. Niż w grupie kontrolnej, P = 0,50, 11 USD na beneficjenta wolniej rocznie w kohorcie ACO z 2013 r. Niż w grupie kontrolnej, P = 0,54).
Tabela 2
[podobne: spuchnięta dolna powieka, aftowe zapalenie jamy ustnej, bostoński wirus ]

Powiązane tematy z artykułem: aftowe zapalenie jamy ustnej bostoński wirus spuchnięta dolna powieka