Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare ad 7

Istnieją zarówno rozważania teoretyczne, jak i wcześniejsze badania obserwacyjne, które wspierałyby wzór oszczędności, który obserwowaliśmy. 32-35 W szczególności niezależne grupy lekarzy mają silniejszą motywację do obniżenia wydatków na leczenie ambulatoryjne i szpitalne niż grupy zintegrowane ze szpitalami, ponieważ ich wspólne oszczędności są premiowane nie są równoważone przez utracone zyski z redukcji opieki szpitalnej.36 Nasze wyniki sugerują, że integracja finansowa między lekarzami i szpitalami, która może podnieść ceny opieki zdrowotnej w celach komercyjnych, 37,38 nie jest konieczna dla sukcesu ACO. Wczesne sygnały z MSSP mogą jednak nie przewidywać długoterminowej efektywności z różnych struktur organizacyjnych w ramach nowych modeli płatności.39 Oszczędności w kohorcie MSP z 2012 r. Były większe dla ACO, które miały wyjściowe wydatki powyżej lokalnych średnich niż dla tych z poniżej przeciętnymi wydatkami. To stwierdzenie jest zgodne z wcześniejszymi badaniami Pioneer ACO5,5,16 i sugeruje, że dostawcy, którzy mają więcej możliwości cięcia wydatków, mogą łatwiej to zrobić. To stwierdzenie potwierdza także znaczenie zachęcania do udziału organizacji o wysokim wydatku, ponieważ CMS uważa, że przejściowe punkty odniesienia dla ACO do średnich wydatków na usługi w ich regionie .30,31,40 Również zgodne z ustaleniami modelu Pioneer5 jest to, że rozkład Oszczędności w zależności od rodzaju usługi w kohorcie z 2012 r. sugerują substytucję taniej opieki ambulatoryjnej w niezależnych biurach dla doraźnej opieki ambulatoryjnej w szpitalach i znaczną redukcję wydatków na opiekę pośmiertną, o której wiadomo, że jest ona bardzo różna w zależności od rynków i jest uważane za główne źródło marnotrawnej opieki.41 W odróżnieniu od modelu Pioneera, MSSP nie wiązało się jednak ze znacznymi ograniczeniami w korzystaniu z usług o niskiej wartości.
Nasze badanie miało kilka ograniczeń. Po pierwsze, ponieważ programy ACO są dobrowolne, uczestniczący dostawcy mogą różnić się od innych dostawców w sposób związany z kolejnymi zmianami wydatków. Jednak podobne poziomy wydatków i tendencje między ACO i dostawcami spoza ACO pokazują, że ACO nie ograniczały już wydatków. Organizacje, które już planują ograniczenie wydatków, mogły uczestniczyć w wyborach selektywnie, ale wdrożenie takich planów w ramach opłaty za usługę byłoby sprzeczne z ich własnym interesem finansowym. Prawdopodobnie ACO były bardziej zdolne do skutecznego zarządzania opieką w odpowiedzi na nowe zachęty niż nieuczestniczące podmioty, ale utajone różnice w zdolności do zmiany nie unieważniały wniosków, które w praktyce zmieniały się ze względu na zmiany zachęt. Po drugie, nasze szacunki oszczędności nie uwzględniają kosztów ACO w dążeniu do obniżenia wydatków lub poprawy jakości. Po trzecie, ponieważ testy statystyczne różnic między podgrupami nie zostały skorygowane w przypadku wielokrotnych porównań w naszej głównej analizie (patrz Dodatek dodatkowy), są nieco zawyżone, z czym możemy odrzucić hipotezę zerową bez różnicy. Niemniej jednak kilka ustaleń zaobserwowano konsekwentnie w całym modelu Pioneera i MSSP lub w kohortach MSSP ACO.
Podsumowując, nasze odkrycia poszerzają dowody niewielkiej, ale znaczącej redukcji wydatków, z niezmienioną lub poprawioną jakością opieki, na wczesnym etapie programów Medicare ACO i sugerują, że postęp w kierunku oszczędności netto dla Medicare lub społeczeństwa może być powolny
[patrz też: elmed szczytno, przychodnia przyszpitalna solec, spuchnięta dolna powieka ]

Powiązane tematy z artykułem: elmed szczytno przychodnia przyszpitalna solec spuchnięta dolna powieka