W stopie nadmiernie wysklepionej pieta ma ustawienie w lekkiej supinacji

W stopie nadmiernie wysklepionej pięta ma ustawienie w lekkiej supinacji, natomiast powierzchnia pod kością skokową jest ustawiona w bardzo silnej pronacji; skręcenie przekroczyło tu wszelką miarę. Stopa nadmiernie wysklepiona jest negatywem stopy płaskiej. Stopa płaska pourazowa powstaje po złamaniu kości piętowej w następujących przypadkach: 1. Jeżeli nie odtworzono pochyłego normalnie ustawienia kości piętowej i nie odtworzono w ten sposób tylnego odcinka podłużnego łuku sklepienia stopy. 2. Jeżeli wprawdzie nastawiono złamanie kości piętowej, lecz nie trzymano unieruchomienia przez dostatecznie długi okres czasu, kość piętowa zapada się wówczas z powrotem. Chód jest upośledzony znacznie, jeżeli stopa nie może się odkształcić po ustaniu obciążenia; po utracie elastyczności stopa gra jedynie rolę niesprężystego wałka. [patrz też: elmed szczytno, podwyższone p lcr, wypadający odbyt ]

Powiązane tematy z artykułem: elmed szczytno podwyższone p lcr wypadający odbyt