uszkodzenia miazgi zebowej zebów

W podobny sposób możemy operować również większe torbiele, ponieważ zakażeniu krwiaka, które powstrzymywało dawniej chirurgów od szczelnego zeszycia rany, możemy przeciwdziałać obecnie przez stosowanie penicyliny i sulfonamidów. Jednak w razie doszczętnego usunięcia dużych torbieli pozostaje zawsze niebezpieczeństwo uszkodzenia miazgi zębowej zębów sąsiednich i z tego względu metoda II Partscha jest nadal uzasadniona; po usunięciu przedniej ściany torbieli wgłębiamy do jamy płat śluzówkowo-okostnowy, zamieniając w ten sposób torbiel w zatokę dodatkową jamy ustnej. [hasła pokrewne: instytut hematologii chocimska, elmed szczytno, klinika kolasiński ]

Powiązane tematy z artykułem: elmed szczytno instytut hematologii chocimska klinika kolasiński