Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 6

Czułość wykrywania nowotworu lub zaawansowanych zmian przedrakowych nie różniła się istotnie w zależności od wieku lub miejsca badań laboratoryjnych (dane niepokazane). Spośród 9167 uczestników, którzy mieli wyniki inne niż rak jelita grubego lub zaawansowane zmiany przedrakowe (np. Niedowartościowane gruczolaki lub wyniki negatywne), swoistość testu DNA (prawdziwa szybkość ujemna) wynosiła 86,6% (95% CI, 85,9 do 87,2). Spośród 4457 uczestników z całkowicie negatywnymi wynikami na kolonoskopii, swoistość wyniosła 89,8% (95% CI, 88,9 do 90,7); w tej podgrupie swoistość wynosiła 94,0% wśród uczestników w wieku poniżej 65 lat i 87,1% wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (P <0,001).
Porównanie z Fit
FIT wykrył 48 z 65 nowotworów (73,8%, 95% CI, 61,5 do 84,0), 44 z 60 nowotworów I-III stadium AJCC (73,3%, 95% CI, 60,3 do 83,9) i 180 z 757 zaawansowanych zmian przedrakowych (23,8 %, 95% CI, 20,8 do 27,0), wyniki, które były znacząco gorsze od wyników z testowaniem DNA (Tabela 1). FIT wykrył 20 z 30 nowotworów proksymalnych (66,7%) i 28 z 35 nowotworów dystalnych (80,0%) (P = 0,35 dla porównania między położeniem proksymalnym i dystalnym). Porównawcze wyniki dla wykrywania raka według stadium i dla podgrupy wysokiego ryzyka zaawansowanych zmian przedrakowych pokazano na Figurze 2. Test DNA był bardziej czuły niż FIT w wykrywaniu zmian o wysokiej dysplazji (69,2% vs. 46,2 %, P = 0,004) lub siedzące ząbkowane polipy mierzące cm lub więcej (42,4% vs. 5,1%, P <0,001) (Figura 2C) i do wykrywania zaawansowanych zmian przednowotworowych w obserwowanych zakresach wielkości (Figura 2D).
W teście DNA wykryto 13 z 60 nowotworów, które nie zostały wykryte przez FIT, podczas gdy FIT wykrył rak, który był niewykryty przez testy DNA (P <0,001). W teście DNA wykryto 170 z 757 postępowych zmian przedrakowych (22,5%) niewykrytych przez FIT, podczas gdy FIT wykrył 29 takich zmian (3,8%) niewykrytych przez testy DNA (P <0,001).
Wśród 9167 uczestników z wynikami innymi niż rak jelita grubego lub zaawansowane zmiany przedrakowe, swoistość FIT wynosiła 94,9% (95% CI, 94,4 do 95,3). Spośród 4457 uczestników z wynikiem ujemnym na kolonoskopię, swoistość wyniosła 96,4% (95% CI, 95,8 do 96,9). W tych dwóch podgrupach wartości swoistości były lepsze od wartości testu DNA (tabela 1). Specyfika FIT różniła się minimalnie w zależności od wieku.
Rysunek 3. Rysunek 3. Charakterystyka działania odbiornika (ROC) Porównując testowanie DNA i FIT w wykrywaniu raka jelita grubego i zaawansowanej neoplazji jelita grubego.Określono krzywe ROC dla testu DNA stolca multitarnego i FIT dla wykrywania raka jelita grubego (Panel A ) i zaawansowanej neoplazji jelita grubego (rak jelita grubego plus zaawansowane zmiany przedrakowe) (Panel B)
[patrz też: wypadający odbyt, ortopedicum, ankos zapasy warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ankos zapasy warszawa ortopedicum wypadający odbyt