Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 5

Rekrutacja i wyniki. W sumie w sumie 7776 uczestników zostało zapisanych na 90 stronach; 9989 tych uczestników (78,2%) miało wyniki, które można w pełni ocenić (rysunek 1). Uczestnicy, których wyniki mogły być w pełni ocenione, oraz ci, których wyniki nie mogły być w pełni ocenione, różniły się znacznie pod względem średniego wieku i rasy, chociaż wielkości różnic były niewielkie (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Łącznie 65 uczestników, u których można było ocenić, wykazało raka jelita grubego na kolonoskopii (częstość występowania, 0,7%). Spośród tych uczestników 60 miało nowotwory istotne z punktu widzenia badania (stadium I do III). W sumie 757 uczestników, u których można było ocenić, miało zaawansowane zmiany przedrakowe (częstość występowania, 7,6%).
Charakterystyka testu DNA
Tabela 1. Tabela 1. Czułość i swoistość testu DNA stołkowego multitarnego i testu immunochemicznego w fekaliach (FIT) dla najbardziej zaawansowanych badań kolonoskopii. Rysunek 2. Figura 2. Wrażliwość testu DNA stołkowego multitarnego i testu immunochemicznego w kale komercyjnym (FIT), według podgrupy. Wyróżniono wrażliwość testu DNA i FIT na wykrywanie raka okrężnicy i odbytu w zależności od stadium nowotworu (panel A), w celu wykrycia raka jelita grubego i zaawansowanych zmian przednowotworowych zgodnie z lokalizacją w okrężnicy (Panel B) oraz do wykrywania podtypów wysokiego ryzyka wśród uczestników z zaawansowanymi zmianami przedrakowymi (Panel C) i zgodnie z rozmiarem uszkodzenia (Panel D). Liczby w nawiasach oznaczają liczbę uczestników w każdej kategorii. W panelu A stopień z 65 przypadków raka jelita grubego nie był dostępny. W panelu B lokalizacja z 757 zaawansowanych zmian przedrakowych nie była dostępna.
Testowanie DNA na stołku multitarnym pozwoliło zidentyfikować 60 z 65 uczestników z rakiem, w tym 56 z 60 uczestników z nowotworami związanymi z badaniem przesiewowym, dla odpowiednich wrażliwości 92,3% (95% przedział ufności [CI], 83,0 do 97,5) i 93,3% (95% CI 83,8 – 98,2) (tabela 1). Czułość nie różniła się istotnie w zależności od stadium raka (Figura 2A) lub lokalizacji w obrębie okrężnicy (Figura 2B). Spośród 757 uczestników z zaawansowanymi zmianami przedrakowymi test DNA wykrył 321 (42,4%, 95% CI, 38,9 do 46,0). Łącznie 69,2% (95% CI, 52,4 do 83,0) 39 uczestników z wysokim stopniem dysplazji i 42,4% (95% CI, 32,6 do 52,8) z 99 uczestników z siedzącymi ząbkowanymi polipami o wielkości cm lub większej zidentyfikowano na DNA testowanie (rysunek 2C). Czułość testu DNA była wyższa dla odległych zaawansowanych zmian przedrakowych (177 z 325 [54,5%, 95% CI, 48,9 do 60,0]) niż dla zmian proksymalnych (143 z 431 [33,2%, 95% CI, 28,8 do 37,8] ) (Figura 2B); czułość testowa wzrosła wraz ze wzrostem rozmiaru zmiany (rysunek 2D)
[podobne: klinika kolasiński, nuzeniec, podwyższone p lcr ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika kolasiński nuzeniec podwyższone p lcr