zapalenie tkanki kostnej

Jest to powikłanie następne co do częstości po ropniu zewnątrzoponowym. Współczesna chemioterapia zmniejszyła znacznie częstość tego powikłania. Najczęściej powikłanie występuje dziś w przebiegu zaostrzonego przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza u osobników młodych. W przeciwieństwie do innych powikłań wewnątrzczaszkowych zakrzep zatoki esowatej może rozwinąć się w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, najczęściej zapalenia z perforacją brzeżną i perlakiem nawet bez objawów wyraźnego zaostrzenia przewlekłego procesu w uchu. Przyczyną rozwoju zakrzepu jest niedostateczny odpływ wydzieliny ropnej z przestrzeni ucha środkowego. Z kilkunastu zatok żylnych opony twardej najczęściej ulega zakrzepowi w przebiegu ropnego zapalenia ucha środkowego zatoka esowata ( sinus sigmoideus) topograficznie najbliższa uchu środkowemu i łącząca się poprzez małe kostne naczynia żylne z błoną śluzową komórek wyrostka sutkowego. Do powstania zakrzepu . w świetle zatoki dochodzi najczęściej po zniszczeniu ściany kostnej rowka esowatego (sulcus sigmoideus) przez zapalenie tkanki kostnej (osteitis) i po wytworzeniu się okołozatokowego zapiłlenia (periphlebitis), będącego odpowiednikiem zapalenia zewnętrznej warstwy opony twardej (pachymeningitis externa) innych sąsiadujących z zatoką esowatą odcinków opony twardej tylnego dołu czaszkowego. [hasła pokrewne: wyprawka dla niemowlaka, Ginekolog łódź, leczenie endometriozy forum ]

ropien mózdzku

Przy odwróconym kierunku odpływu krwi żylnej zatory mogą wprawdzie odbyć tą samą drogę przechodząc zatokami łączącymi do żyły szyjnej wewnętrznej strony przeciwnej, częściej jednak Przenoszą one wtedy zakażenie na żyły mózgowe i oponowe łączące się z układem zatok żylnych okolicy zakrzepu powodując dalsze powikłania wewnątrzczaszkowe, jak ropniak podoponowy) ropień móżdżku lub ropne zapalenie opon miękkich. Czasem zakażony zakrzep zatoki esowatej ulega zropieniu w części środkowej i ropa przebija się przez ścianę zewnętrzną zatoki poniżej kolana górnego do jamy w wyrostku sutkowym. W rzadszych przypadkach dolna część zakrzepu ulega rozpadowi, a zachowuje się część górna od strony zatoki poprzecznej. Ropa nie przebija się wtedy przez ścianę zewnętrzną, lecz opada ku opuszce pozostawiając pustą część środkową zatoki esowatej. W warunkach korzystnych, jak mało złośliwe zakażenie i słabo wyrażony proces zapalny w ognisku okołozatokowym, dochodzi do organizacji zakrzepu przyściennego, dającej w wyniku zgrubienie ściany zatoki. [hasła pokrewne: wyprawka dla niemowlaka, endometrioza przyczyny, ginekolog Warszawa ]