zapalenie tkanki kostnej

Jest to powikłanie następne co do częstości po ropniu zewnątrzoponowym. Współczesna chemioterapia zmniejszyła znacznie częstość tego powikłania. Najczęściej powikłanie występuje dziś w przebiegu zaostrzonego przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza u osobników młodych. W przeciwieństwie do innych powikłań wewnątrzczaszkowych zakrzep zatoki esowatej może rozwinąć się w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, najczęściej zapalenia z perforacją brzeżną i perlakiem nawet bez objawów wyraźnego zaostrzenia przewlekłego procesu w uchu. Przyczyną rozwoju zakrzepu jest niedostateczny odpływ wydzieliny ropnej z przestrzeni ucha środkowego. Read more „zapalenie tkanki kostnej”

W stopie nadmiernie wysklepionej pieta ma ustawienie w lekkiej supinacji

W stopie nadmiernie wysklepionej pięta ma ustawienie w lekkiej supinacji, natomiast powierzchnia pod kością skokową jest ustawiona w bardzo silnej pronacji; skręcenie przekroczyło tu wszelką miarę. Stopa nadmiernie wysklepiona jest negatywem stopy płaskiej. Stopa płaska pourazowa powstaje po złamaniu kości piętowej w następujących przypadkach: 1. Jeżeli nie odtworzono pochyłego normalnie ustawienia kości piętowej i nie odtworzono w ten sposób tylnego odcinka podłużnego łuku sklepienia stopy. 2. Read more „W stopie nadmiernie wysklepionej pieta ma ustawienie w lekkiej supinacji”

Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby

Prócz postaci ostrego zapalenia miąższowego wątroby, powstającego przy zakażeniu zarazkami przesączalnymi, spostrzega się ostre zapalenie wątroby także jako jeden z objawów chorobowych w przebiegu różnych zakażeń ustroju pod wpływem działania zarazków chorobo twórczych lub wytworzonych przez nie jadów. Szczególnie silne uszkodzenie wątroby z następową żółtaczką cechuje choroby zależne od zakażenia krętkami, mianowicie chorobą Weila, gorączkę żółtą, dur powrotny, zakażenie kiłowe. Prócz tego omawianą postać spostrzega się w ostrym zapaleniu płuc z żółtaczką (pneumonia biliosa), a z innych chorób zakaźnych w posocznicy, zwłaszcza połogowej w zimnicy, rzadziej w durach rzekomych i brzusznym. Postać toksyczną ostrego miąższowego zapalenia wątroby mogą wywoływać zatrucia pokarmowe oraz jady wprowadzone do ustroju z zewnątrz lub powstające w nim samym. Zatrucia pokarmowe częściej wiodą, do łagodnej postaci choroby, natomiast zatrucie jadami wiedzie często do tzw. Read more „Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby”

Objawy niestrawnosci, poprzedzajace zóltaczke

Objawy niestrawności, poprzedzające żółtaczkę, nie mają według Lewkowicza żadnego patogenetycznego znaczenia w jej powstaniu. Są one wyrazem ogólnego zakażenia koloidowego albo zajęcia zapalnego wątroby, żołądka, jelit i trzustki. Gośćcowe zapalenie wątroby może przebiegać jako sprawa klinicznie nieuchwytna albo jako sprawa bezżółtaczkowa, to znów jako ciężka choroba gorączkowa, połączona z mniej lub więcej gwałtownymi objawami niestrawności, wreszcie jako zapalenie przechodzące w ostry lub podostry zanik wątroby, wiodący do jej marskości objawy. W doświadczeniach na ludziach stwierdzono, że okres wylęgania w żółtaczce wirusowej A (od czasu zakażenia do pojawienia się żółtaczki, która jednak nie jest pierwszym objawem choroby) może trwać od 12 do 50 dni, a w postaci B od 56 do 180 dni. Obraz kliniczny ostrego miąższowego zapalenia wątroby jest zasadniczo ten sam, gdyż różnica zależna od przyczyny, dotyczy tylko niewielu szcze gółów (p. Read more „Objawy niestrawnosci, poprzedzajace zóltaczke”

Wtedy uwaga nauczyciela stanie sie raczej czescia ogólnej dyskusji niz wypowiedzia jednostki trzymajacej sie poza zespolem

Wtedy uwaga nauczyciela stanie się raczej częścią ogólnej dyskusji niż wypowiedzią jednostki trzymającej się poza zespołem. Ale nawet i w tym wypadku nauczyciel musi postępować ostrożnie i ze zrozumieniem, aby nie zmrozić tego ciepłego klimatu akceptacji, jaki z największą troską wytworzył. Jedną z zalet nowszych metod nauczania jest propagowanie typu dyskusji, w których uczniowie więcej uczą się wzajemnie od siebie niż od nauczyciela. W jednej ze swych prac poświęconych stosowaniu metod aktywnych w szkołach nowojorskich, Arthur T. Jersild i jego współpracownicy stwierdzili, że w klasach pracujących metodami aktywnymi wymiana słowna między uczniami – polegająca na wypowiadaniu sądów pozytywnych i krytycznych o pracy kolegów – była bardziej ożywiona niż w klasach prowadzonych metodami tradycyjnymi. Read more „Wtedy uwaga nauczyciela stanie sie raczej czescia ogólnej dyskusji niz wypowiedzia jednostki trzymajacej sie poza zespolem”

Nauczycielka zauwazyla, ze klasa jest szczególnie tym tematem zainteresowana

Nauczycielka zauważyła, że klasa jest szczególnie tym tematem zainteresowana. Istotnie, padły już pewne krańcowo różniące się wypowiedzi w związku z tym, czy jest sprawiedliwie, aby pobór dotyczył tylko chłopców, a nie dotyczył dziewcząt. Nauczycielka, panna Iroy, oceniła, że jest to doskonały moment, aby wciągnąć klasę do dyskusji wielu małych zespołów. Wszyscy chcieli mówić, a po prostu nie było czasu, aby wszyscy mogli zabrać głos. Szybko zatem podsumowała dotychczasową dyskusję, wskazała istotne jej momenty a następnie podzieliła klasę na zespoły, tak aby każdy uczeń należał do jednej z grup, w skład której wchodzili wszyscy w pobliżu niego siedzący koledzy. Read more „Nauczycielka zauwazyla, ze klasa jest szczególnie tym tematem zainteresowana”

Dziewczeta z dzieciecej organizacji skautowskiej szykowaly sie do udzialu w corocznej sprzedazy ciastek pieczonych przez dziewczece druzyny skautowskie

Dziewczęta z dziecięcej organizacji skautowskiej szykowały się do udziału w corocznej sprzedaży ciastek pieczonych przez dziewczęce drużyny skautowskie. Chociaż bardzo im zależało na udziale w tej akcji, bały się tego, że będą musiały dzwonić do cudzych mieszkań i proponować obcym ludziom, aby kupowali ich towar. Zastępowa zaproponowała, aby przeprowadziły kilka kolejnych inscenizacjach przy pierwszych próbach było dużo chichotania i nerwowości. Zastępowa zleciła dziewczynkom, aby same dokonały oceny: Czy Inscenizacje były realistyczne? Czy dziewczęta z zastępu zachowywały się jak powinny? Co powinny były mówić? Dalsze inscenizacje wypadły lepiej. Dziewczęta zachowywały się swobodniej i były pewniejsze siebie. Read more „Dziewczeta z dzieciecej organizacji skautowskiej szykowaly sie do udzialu w corocznej sprzedazy ciastek pieczonych przez dziewczece druzyny skautowskie”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 6

Czułość wykrywania nowotworu lub zaawansowanych zmian przedrakowych nie różniła się istotnie w zależności od wieku lub miejsca badań laboratoryjnych (dane niepokazane). Spośród 9167 uczestników, którzy mieli wyniki inne niż rak jelita grubego lub zaawansowane zmiany przedrakowe (np. Niedowartościowane gruczolaki lub wyniki negatywne), swoistość testu DNA (prawdziwa szybkość ujemna) wynosiła 86,6% (95% CI, 85,9 do 87,2). Spośród 4457 uczestników z całkowicie negatywnymi wynikami na kolonoskopii, swoistość wyniosła 89,8% (95% CI, 88,9 do 90,7); w tej podgrupie swoistość wynosiła 94,0% wśród uczestników w wieku poniżej 65 lat i 87,1% wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (P <0,001). Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 6”