Sciana wielokrotnie grubieje

Niekiedy to okołozatokowe zapalenie przybiera postać ropnia okołozatokowego (abscessus perisinuosus). W przypadkach tych może brakować ściany kostnej rowka esowatego na większej lub mniejszej przestrzeni lub tylko przetoka w tej ścianie może łączyć ognisko w wyrostku sutkowym z zewnętrzną powierzchnią ściany zatoki. Dłużej trwający proces zapalny okołozatokowy prowadzi do rozrostu tkanki ziarninowej na ścianie zatoki. Zabarwieniem swym i spoistością ściana zamki odbiega wtedy daleko od cech niezmienionej zatoki. Ściana wielokrotnie grubieje i przybiera kolor szaroróżowy, czasem kolor tkanki martwiczej. Sam ucisk tkanki ziarninowej i ropy na ścianę zatoki nie prowadzi jeszcze do wytworzenia się zakrzepu w świetle zatoki. Dopiero pod wpływem dłużej trwającego ucisku i równoczesnego działania drobnoustrojów złośliwych dochodzi do stanu zapalnego ściany zatoki na całej jej grubości ze śródbłonkiem włącznie. Wtedy w miejscu uszkodzonego śródbłonka zaczyna wytwarzać się zakrzep przyścienny. Pierwsze ze składników morfotycznych krwi zatrzymują się przy ścianie zatoki płytki krwi. [patrz też: ginekolog Warszawa, USG ciąży, USG genetyczne ]

W znieczuleniu miejscowym robimy ciecie dokola guza

Leczenie. W znieczuleniu miejscowym robimy cięcie dokoła guza i uwalniamy go nieco od podłoża ze wszystkich stron; następnie usuwamy luźno zazwyczaj tkwiący ząb, przy czym guz wysunie się z reguły wraz z zębem, a jeżeli trzyma się jeszcze podłoża, usuwamy jeszcze Jeden ząb po drugiej stronie guza. Żeby zapobiec wznowie guza należy usunąć również starannie punkt wyjścia guza – ozębną; usuwamy więc dokładnie wąskimi kleszczykami Luera cienką warstwę brzegu zębodołu. Ubytek udaje się zazwyczaj pokryć płatkiem brzegu dziąsła; w razie przeciwnym wykładamy ubytek luźno gazą wioformową. [więcej w: wysiłkowe nietrzymanie moczu, USG ciąży, endometrioza stopnie ]