Sciana wielokrotnie grubieje

Niekiedy to okołozatokowe zapalenie przybiera postać ropnia okołozatokowego (abscessus perisinuosus). W przypadkach tych może brakować ściany kostnej rowka esowatego na większej lub mniejszej przestrzeni lub tylko przetoka w tej ścianie może łączyć ognisko w wyrostku sutkowym z zewnętrzną powierzchnią ściany zatoki. Dłużej trwający proces zapalny okołozatokowy prowadzi do rozrostu tkanki ziarninowej na ścianie zatoki. Zabarwieniem swym i spoistością ściana zamki odbiega wtedy daleko od cech niezmienionej zatoki. Ściana wielokrotnie grubieje i przybiera kolor szaroróżowy, czasem kolor tkanki martwiczej. Read more „Sciana wielokrotnie grubieje”

Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby

Prócz postaci ostrego zapalenia miąższowego wątroby, powstającego przy zakażeniu zarazkami przesączalnymi, spostrzega się ostre zapalenie wątroby także jako jeden z objawów chorobowych w przebiegu różnych zakażeń ustroju pod wpływem działania zarazków chorobo twórczych lub wytworzonych przez nie jadów. Szczególnie silne uszkodzenie wątroby z następową żółtaczką cechuje choroby zależne od zakażenia krętkami, mianowicie chorobą Weila, gorączkę żółtą, dur powrotny, zakażenie kiłowe. Prócz tego omawianą postać spostrzega się w ostrym zapaleniu płuc z żółtaczką (pneumonia biliosa), a z innych chorób zakaźnych w posocznicy, zwłaszcza połogowej w zimnicy, rzadziej w durach rzekomych i brzusznym. Postać toksyczną ostrego miąższowego zapalenia wątroby mogą wywoływać zatrucia pokarmowe oraz jady wprowadzone do ustroju z zewnątrz lub powstające w nim samym. Zatrucia pokarmowe częściej wiodą, do łagodnej postaci choroby, natomiast zatrucie jadami wiedzie często do tzw. Read more „Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby”

Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy

Żółtaczkę toksyczną na tle samozatrucia spotyka się w ciąży, w chorobach nerek, przemiany materii np. w skazie dnawej, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych (w cukrzycy, w chorobie Basedowa), a także u osób wycieńczonych i niedożywionych. W ciąży można nieraz stwierdzić upośledzenie sprawności wątroby. Tłumaczy to łatwiejsze powstawanie ostrego rozlanego miąższowego zapalenia wątroby u kobiet ciężarnych. Zapalenie to przebiega przeważnie łagodnie, czasami jednak kończy się ostrym zanikiem wątroby. Read more „Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy”

Liczba bialych krwinek jest prawidlowa lub nieco zwiekszona

Znamienne jest to, że zabarwienie zawartości dwunastniczej zmienia się nieraz w krótkich odstępach czasu. W żółci B i C stwierdza się często dość dużo zażółconych białych krwinek, prawdopodobnie wskutek powikłania nieżytem układu żółciowego. Zmiany w składzie morfologicznym krwi polegają w żółtaczce niewirusowej na względnej limfocytozie, dochodzącej czasami do 50% i nawet wyżej, a w okresie wczesnym, według Eppingera, także na zwiększeniu liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis). Dość często spostrzega się także nieznaczną eozynofilię. Liczba białych krwinek jest prawidłowa lub nieco zwiększona. Read more „Liczba bialych krwinek jest prawidlowa lub nieco zwiekszona”

Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac

Kierowanie dyskusją jest trudną sztuką, ale sztuką, którą warto opanować. Pokierowana we właściwy sposób dyskusja może wzmocnić kontakt między uczniami w klasie, stworzyć w niej bardziej demokratyczną atmosferę, wpłynąć dodatnio na wyrabianie pozytywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i do szkoły oraz dać nauczycielom podstawę rozumienia myśli i uczuć dzieci. Zanim jednak nauczyciele rozwiną sobie taką technikę dyskusji, aby była zarówno skuteczna, jak i wygodna w stosowaniu, muszą eksperymentować przez pewien czas, może nawet przez kilka lat. Eksperymentowanie okazuje się konieczne również i dlatego, że pewne metody skuteczne w procy z jednymi grupami mogą zawodzić przy zastosowaniu ich w innych grupach, pomimo że w obu wypadkach dzieci mogą być w tym samym wieku i z tego samego środowiska. Oczywiście, metody stosowane w pracy z młodszymi dziećmi różnią się całkowicie od metod stosowanych w pracy z dziećmi starszymi. Read more „Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac”

Nie brak zagadnien do dyskusji

Nie brak zagadnień do dyskusji. Robert H. Bauemfeind zlecił to dzieciom z czwartej, piątej i szóstej klasy napisanie wypracowania na temat: Jakie masz trudności? Co cię trapi? Czym się martwisz? Poniżej zamieszczamy dwa wypracowania, oba nasuwają szereg tematów dla pożytecznych dyskusji w klasie: Jedną z moich trudności jest, jak zrobić, żebym się nie bił. Chyba znów tak bardzo nie lubię się bić. Biję się z moimi siostrami, ale nie biję się z moimi przyjaciółmi. Read more „Nie brak zagadnien do dyskusji”

Bauemfeind zlecil równiez dzieciom, aby zaznaczyly dotyczace ich pozycje W kwestionariuszu problemów osobistych

Bauemfeind zlecił również dzieciom, aby zaznaczyły dotyczące ich pozycje W kwestionariuszu problemów osobistych. Pozycjami, które zaznaczono najczęściej, były: Mam trudności ze skupieniem uwagi w klasie, Boję się, że zrobię błędy, Chciałbym mieć więcej opanowania, kiedy odpowiadam na lekcji. Jak widać, dla tych dzieci głównym źródłem kłopotów była sytuacja szkolna. Bauemfeind proponował, aby do programu szkolnego włączyć czynności pomagające w pokonywaniu trudności i zobowiązać nauczycieli do stawiania uczniom, kilka razy na tydzień, pytania: Jakie niektórzy z was mają trudności, o których chcieliby powiedzieć? Dyskusje mogą się wtedy obracać wokół różnych możliwych rozwiązań Zagadnień wysuniętych przez dzieci. Większość w ten sposób poruszonych zagadnień będzie dla wszystkich na tyle interesująca, że może posłużyć, jako podstawa ożywionej, przynoszącej satysfakcję dyskusji. Read more „Bauemfeind zlecil równiez dzieciom, aby zaznaczyly dotyczace ich pozycje W kwestionariuszu problemów osobistych”