Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 6

C-końcowy motyw KDEL jest tracony we wszystkich wariantach mutacji (tabela S6 w dodatkowym dodatku). W zależności od rodzaju mutacji zmutowane białka zachowują różne ilości ujemnie naładowanych aminokwasów nie zmutowanej kalretikuliny. Delecje o długości 52 pz (typ 1) eliminują prawie wszystkie ujemnie naładowane aminokwasy, podczas gdy insercje o 5 pz (typ 2) zachowują około połowę aminokwasów naładowanych ujemnie (Figura 2C). Ryc. Read more „Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 6”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 8

W hipotetycznej populacji referencyjnej wynoszącej 10 000 osób, liczba osób, które zostałyby skierowane do kolonoskopii na podstawie pozytywnych wyników testu, wyniosłaby 1611 (16,1%) z badaniem DNA i 696 (7,0%) z FIT. Z pozytywnych wyników testu liczby, które byłyby postrzegane jako fałszywie dodatnie, wynosiłyby 1230 z 1611 (76,4%) z testami DNA i 468 z 696 (67,2%) z FIT. Z 8389 wyników negatywnych dla testów DNA, 442 (5,3%) byłoby postrzegane jako fałszywie negatywne, składające się z 5 nowotworów i 437 zaawansowanych polipów przedrakowych. Z 9304 negatywnych wyników dla FIT, 595 (6,4%) byłoby postrzegane jako fałszywie negatywne, składające się z 17 raków i 578 polipów przedrakowych. Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 8”

Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 6

Ogólny wskaźnik odpowiedzi wynosił 58% (przedział ufności 95% [CI], 48 do 67). Wśród 78 pacjentów z NSCLC, którzy otrzymali 750 mg na dobę, 46 miało potwierdzoną odpowiedź częściową, ogólny wskaźnik odpowiedzi wynosił 59% (95% CI, 47 do 70). Większość pacjentów z NSCLC leczonych certynibem wcześniej otrzymywała kryzotynib (83 z 122 pacjentów [68%]) (Tabela 1). Wśród pacjentów uprzednio leczonych kryzotynibem ogólny odsetek odpowiedzi wynosił 56% (95% CI, 45 do 67) wśród osób otrzymujących certynib w dawce 400 mg lub więcej dziennie (45 z 80 pacjentów) i 56% (95% CI 41-70) wśród osób leczonych certynibem w dawce 750 mg na dobę (28 na 50 pacjentów) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Read more „Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 6”

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiają projekt przeznaczony do realizacji, wtedy następuje wyodrębnienie w tym projekcie pewnych zadań lub grup zadań, które można przydzielić wybranym komisjom. Z kolei, kiedy zostaną już zorganizowane komisje (o ile można, składające się z ochotników), wtedy mogą one wprowadzić dalszy podział przydzielonych im zadań, tak aby mogły być podjęte przez poszczególne jednostki wchodzące w skład grupy. Zakres kierowania przez nauczyciela, potrzebnego dzieciom w ich pracy w komisjach, będzie różnił się dość znacznie, zależnie od klasy i zależnie od wieku. Jak przy innych omawianych przez nas metodach zespołowych, nadzór nad komisjami stawia nauczycielowi liczne wymagania. Z jednej strony musi udzielić każdej komisji tyle pomocy, aby nie zniechęcała się do pracy, z drugiej strony jednak nie za dużo pomocy, aby realizującym zamierzenia nie stał się w większym stopniu nauczyciel niż dzieci. Read more „Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom”