Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, ze nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a nastepnie omawia ich odpowiedzi

Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, że nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a następnie omawia ich odpowiedzi. Na dobrą sprawę jest to tylko pewna odmiana tradycyjnej metody wykładowo-recytacyjnej. Nieco skuteczniejszym postępowaniem jest kierowanie przez uczniów pytań do nauczyciela. Ale i to oznacza, że uczniowie mówią mało, nauczyciel za to bardzo dużo. Wiele dyskusji, bodaj czy nie większość, nie wychodzi poza to stadium, często, dlatego, że nauczyciele mają tyle do powiedzenia i czują się lepiej, jeśli oni sami mówią, częściowo zaś dlatego, że uczniowie wychowani tradycyjnymi metodami w tradycyjnych klasach nauczyli się oddawać chętnie inicjatywę nauczycielowi i w jego ręce składać odpowiedzialność; częściowo wreszcie z tego powodu, iż nauczyciele nie posługują się taką techniką, która dopomogłaby uczniom w przestawieniu się na skuteczniejsze formy dyskusji. Read more „Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, ze nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a nastepnie omawia ich odpowiedzi”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 5

Rekrutacja i wyniki. W sumie w sumie 7776 uczestników zostało zapisanych na 90 stronach; 9989 tych uczestników (78,2%) miało wyniki, które można w pełni ocenić (rysunek 1). Uczestnicy, których wyniki mogły być w pełni ocenione, oraz ci, których wyniki nie mogły być w pełni ocenione, różniły się znacznie pod względem średniego wieku i rasy, chociaż wielkości różnic były niewielkie (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Łącznie 65 uczestników, u których można było ocenić, wykazało raka jelita grubego na kolonoskopii (częstość występowania, 0,7%). Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 5”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4

Wyniki analityczne zostały przeniesione do biostatystyki studenta. FIT (OC FIT-CHEK, Polymedco) przeprowadzono zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu tej samej próbki kału użytej do testu DNA.20 Próbki przechowywano w lodówce przy odbiorze i wysyłano partiami do oddzielnego pojedynczego laboratorium dla analizy zaślepionej. Próbki stolca zawierające więcej niż 100 ng hemoglobiny na mililitr buforu były uważane za dodatnie
Analiza statystyczna
Badanie zostało zaprojektowane, aby mieć moc 90%, aby przetestować wcześniej określoną hipotezę, że test DNA będzie miał czułość 65% lub więcej w wykrywaniu raka jelita grubego (etapy AJCC od I do IV) pod hipotezą zerową, przy jednej -stronny współczynnik błędu typu I wynoszący 0,05. Drugorzędną hipotezą było wykluczenie marginesu nie niższej wartości 5% dla wrażliwości na wykrywanie raka okrężnicy i odbytu z testem DNA w porównaniu z FIT, przy jednostronnym współczynniku błędu typu I wynoszącym 0,05. Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 4

W przypadkach toksyczności dopuszczono substytucje w schemacie antyretrowirusowym w ramach klas leków. Kobiety w monoterapii, które zaszły w ciążę, dodawały NRTI w okresie, w którym były w ciąży lub karmiły piersią. Gruźlica była leczona za pomocą ryfabutyny, bez zmian w reżimach badawczych. Analizy laboratoryjne
Obciążenie wirusem mierzono centralnie we Wspólnym Ośrodku Badań Klinicznych (JCRC) w Kampali, Uganda, na próbkach przechowywanych w 48. Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 4”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 5

Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa dokonał przeglądu danych okresowych średnio raz w roku (na pięciu posiedzeniach) przy użyciu metody Haybittle-Peto (P <0,001) .14 Na ostatnim spotkaniu (15 kwietnia 2013 r.) Po ostatnim tygodniu wizyty 96, członkowie komisji zalecili zatrzymanie grupy monoterapii na podstawie znacznie gorszego poziomu supresji wirusa w tygodniu 96. Przestudiuj badanie
Partnerzy z branży farmaceutycznej przekazali leki, zestawy testowe, usługi rzeczowe i finansowanie, ale nie odegrali żadnej roli w projekcie badania, gromadzeniu danych (innych niż genotypowanie), analizie danych, napisaniu manuskryptu lub decyzji o przesłaniu manuskryptu do opublikowanie. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność przedstawionych danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu. Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 5”

Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute ad 5

Łącznie złożono 88 zestawów danych próbnych co najmniej raz, a 62% z nich zwrócono po raz pierwszy w ciągu roku od wydania repozytorium. Mediana czasu do pierwszego wniosku wynosiła 235 dni (zakres, 3 dni do 11,3 lat). Dla porównania, badania obserwacyjne w repozytorium miały medianę czasu do pierwszego wniosku z 204 dni (zakres od 4 dni do 5 lat). Rysunek 3. Rysunek 3. Read more „Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute ad 5”