ZLAMANIE KOSCI LÓDKOWATEJ STOPY

ZŁAMANIE KOŚCI ŁÓDKOWATEJ STOPY W razie nadmiernego zgięcia podeszwowego stopy więzadła grzbietu. stopy ulegają naddarciu, la grzbietowy przyśrodkowy odcinek kości łódkowatej wyskakuje ze swego łożyska; w czasie późniejszego zgięcia grzbietowego nie zwichnięta podeszwowo – boczna część kości ulega kompresji. Nastawienie grzebietowo – przyśrodkowego odłamu kości łódkowatej, który uległ zwichnięciu grzbietowemu, udaje się tylko wtedy, jeżeli rozciągniemy przedtem silnie stopę w osi długiej. Zwichnięcie to nastawiamy u młodszych w znieczuleniu ogólnym, i starszych powyżej 40 lat – w rdzeniowym. Po wbiciu 2 gwoździ Steinmanna, jednego przez środek pięty, drugiego przez podstawę kości śródstopia, nakładamy na oba gwoździe klamry z ruchomymi nasadkami i napinamy stopę w aparacie śrubowym dla ramienia; jeżeli teraz skręcimy mocno śrubę, zwiększy się odległość pomiędzy kością skokową i klinowatą, a wówczas można wcisnąć na miejsce kciukiem zwichnięty grzbietowo- przyśrodkowy odłamek, W razie stwierdzenia dobrego ustawienia na 2 zdjęciach, przednio-tylnym i bocznym, nakładamy opatrunek gipsowy podudzia bez podściółki i rozcinamy go natychmiast na całej długości aż do skóry, a na końce gwoździ nakładamy nasadki; kończynę układamy na podstawce i zawieszamy stopę za część podeszwową opatrunku gipsowego. Read more „ZLAMANIE KOSCI LÓDKOWATEJ STOPY”

Sprawnosc watroby jest wyraznie uposledzona w próbie galaktozowej ilosc cukru w moczu moze dochodzic nawet do 6,0-10,0

Sprawność wątroby jest wyraźnie upośledzona w próbie galaktozowej ilość cukru w moczu może dochodzić nawet do 6,0-10,0. Inne próby czynnościowe dowodzą także uszkodzenia miąższu wątroby przemiana podstawowa materii jest przeważnie zwiększona. Gospodarka wodna jest zakłócona. Mianowicie, w związku ze zmniejszeniem w osoczu ilości albumin i białka w ogóle i wzrostem Ilości globulin następuje zatrzymanie wody w ustroju, co może spowodować obrzęki i nawet puchlinę brzuszną. O zaburzeniu gospodarki wodnej można łatwo się przekonać przez wykonanie próby Cottetea. Read more „Sprawnosc watroby jest wyraznie uposledzona w próbie galaktozowej ilosc cukru w moczu moze dochodzic nawet do 6,0-10,0”

Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac

Kierowanie dyskusją jest trudną sztuką, ale sztuką, którą warto opanować. Pokierowana we właściwy sposób dyskusja może wzmocnić kontakt między uczniami w klasie, stworzyć w niej bardziej demokratyczną atmosferę, wpłynąć dodatnio na wyrabianie pozytywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i do szkoły oraz dać nauczycielom podstawę rozumienia myśli i uczuć dzieci. Zanim jednak nauczyciele rozwiną sobie taką technikę dyskusji, aby była zarówno skuteczna, jak i wygodna w stosowaniu, muszą eksperymentować przez pewien czas, może nawet przez kilka lat. Eksperymentowanie okazuje się konieczne również i dlatego, że pewne metody skuteczne w procy z jednymi grupami mogą zawodzić przy zastosowaniu ich w innych grupach, pomimo że w obu wypadkach dzieci mogą być w tym samym wieku i z tego samego środowiska. Oczywiście, metody stosowane w pracy z młodszymi dziećmi różnią się całkowicie od metod stosowanych w pracy z dziećmi starszymi. Read more „Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac”

Nie brak zagadnien do dyskusji

Nie brak zagadnień do dyskusji. Robert H. Bauemfeind zlecił to dzieciom z czwartej, piątej i szóstej klasy napisanie wypracowania na temat: Jakie masz trudności? Co cię trapi? Czym się martwisz? Poniżej zamieszczamy dwa wypracowania, oba nasuwają szereg tematów dla pożytecznych dyskusji w klasie: Jedną z moich trudności jest, jak zrobić, żebym się nie bił. Chyba znów tak bardzo nie lubię się bić. Biję się z moimi siostrami, ale nie biję się z moimi przyjaciółmi. Read more „Nie brak zagadnien do dyskusji”

STOSOWANIE „WIELU MALYCH ZESPOLÓW”

STOSOWANIE WIELU MAŁYCH ZESPOŁÓW. Jedną z trudności w prowadzeniu swobodnej dyskusji jest dążność niewielkiej liczby uczniów do opanowania dyskusji, podczas gdy reszta klasy bierze w niej bądź tylko udział przypadkowy, bądź też wcale nie bierze udziału. W wyżej wspomnianych badaniach Jersilda ta nierówność udziału wystąpiła silniej w klasach prowadzonych metodą aktywną. W klasach prowadzonych metodami tradycyjnymi nauczyciele dzięki kierowaniu pytań do różnych uczniów byli w stanie zapewnić szerszy ich udział w dyskusji, podczas gdy w klasach, w których stosowano metodę aktywną, nauczyciele skłonni byli prowadzić dyskusję na zasadzie dobrowolności. Zagadnienie, w jaki sposób zapewnić szeroki udział i jednocześnie utrzymać zasadę swobodnej dyskusji, nie jest łatwe do rozwiązania. Read more „STOSOWANIE „WIELU MALYCH ZESPOLÓW””

Nauczyciel moze wprawdzie im powiedziec, jakie jest uzasadnienie tego zarzadzenia, ale byloby bardziej skuteczne, gdyby uczniowie znalezli uzasadnienie sami

Nauczyciel może wprawdzie im powiedzieć, jakie jest uzasadnienie tego zarządzenia, ale byłoby bardziej skuteczne, gdyby uczniowie znaleźli uzasadnienie sami. Sytuację tego rodzaju można różnie zainscenizować. Oto jeden z chłopców udaje, że wdrapuje się na drzewo, podczas gdy inne dziecko grające rolę policjanta, a może nawet członka Komisji Zieleńców Miejskich, łapie go na gorącym uczynku, jako łamiącego przepisy. W wymianie argumentów, która przy tej okazji następuje chłopiec podaje swoje racje, dlaczego wchodzenie na drzewo uważa za doskonały pomysł, a członek Komisji uzasadnia, czemu pomysł chłopca uważa za niewłaściwy. W ten sposób dziecko grające rolę członka Komisji postawiono w sytuacji, w której musi samo znaleźć niektóre argumenty, jakie podali faktyczni członkowie Komisji. Read more „Nauczyciel moze wprawdzie im powiedziec, jakie jest uzasadnienie tego zarzadzenia, ale byloby bardziej skuteczne, gdyby uczniowie znalezli uzasadnienie sami”

Shaftel opracowali sposób podejscia do socjodramatu, który by mozna nazwac: „opowiadania z problemem”

Shaftel opracowali sposób podejścia do socjodramatu, który by można nazwać: opowiadania z problemem. Nauczyciel czyta opowiadanie związane z pewnym wspólnym w życiu wszystkich dzieci terenem konfliktów. W momencie, kiedy opowiadanie zbliża się do punktu kulminacyjnego, nauczyciel przerywa je pozostawiając zarówno akcję opowiadania, jak i słuchaczy zawieszonych w powietrzu. Zapytuje on wtedy: Jak myślicie, jak to opowiadanie się zakończy? Liczne propozycje napływają szybko. Grupa dyskutuje je i ocenia. Read more „Shaftel opracowali sposób podejscia do socjodramatu, który by mozna nazwac: „opowiadania z problemem””

Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 8

Kropki poniżej poszczególnych słupków wskazują pacjentów z postępem choroby lub śmiercią w momencie odcięcia danych. Odpowiedzi nowotworowe w tej podgrupie pacjentów sklasyfikowanych według statusu molekularnego podsumowano na Fig. 3. Regresję guza obserwowano u wszystkich pacjentów, niezależnie od statusu molekularnego. Read more „Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 8”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4

Wyniki analityczne zostały przeniesione do biostatystyki studenta. FIT (OC FIT-CHEK, Polymedco) przeprowadzono zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu tej samej próbki kału użytej do testu DNA.20 Próbki przechowywano w lodówce przy odbiorze i wysyłano partiami do oddzielnego pojedynczego laboratorium dla analizy zaślepionej. Próbki stolca zawierające więcej niż 100 ng hemoglobiny na mililitr buforu były uważane za dodatnie
Analiza statystyczna
Badanie zostało zaprojektowane, aby mieć moc 90%, aby przetestować wcześniej określoną hipotezę, że test DNA będzie miał czułość 65% lub więcej w wykrywaniu raka jelita grubego (etapy AJCC od I do IV) pod hipotezą zerową, przy jednej -stronny współczynnik błędu typu I wynoszący 0,05. Drugorzędną hipotezą było wykluczenie marginesu nie niższej wartości 5% dla wrażliwości na wykrywanie raka okrężnicy i odbytu z testem DNA w porównaniu z FIT, przy jednostronnym współczynniku błędu typu I wynoszącym 0,05. Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4”

Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute cd

Metryka cytowania, która była używana, była percentylem cytowania, który został zdefiniowany jako najwyższy percentyl skumulowanych cytowań, które wygenerował artykuł w porównaniu do wszystkich innych artykułów opublikowanych w tej samej kategorii i roku. Zatem im niższy percentyl dla publikacji, tym więcej cytatów otrzymanych w stosunku do innych publikacji, znormalizowanych dla kategorii przedmiotowej i roku publikacji. Ramy czasowe wykorzystywania danych i powiązane publikacje
Żądania danych, dostępne zestawy danych próbnych oraz wyniki publikacji były znane na dzień 31 maja 2016 r. Lata zostały pogrupowane na 4-letnie bloki (z 2016 r. Połączone w grupę z lat 2012+), aby uprościć prezentację trendów. Read more „Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute cd”