Konczyne trzymamy przez 6 tygodni na podstawce

Rozpoczynamy ad przebicia kości piętowej gwoździem Steinmanna, a drugi gwóźdź wbijamy poprzez podstawy kości śródstopia, po czym napinamy kończynę w aparacie śrubowym zginając silnie przód stopy w dół i w bok; w czasie utrzymywania tego ustawienia polecamy zrobić natychmiast zdjęcia rentgenowskie w rzucie przednio-tylnym i bocznym. O ile nastawienie udała się, nakładamy opatrunek gipsowy bez podściółki, ujmujący kończynę od guzowatości piszczeli do końców palców, i przód stopy unieruchomiamy w zgięciu podeszwowym i pronacji; następnie nakładamy na końce gwoździ nasadki metalowe, które zagipsowujemy natychmiast, i rozcinamy opatrunek gipsowy na całej długości aż do skóry. Kończynę trzymamy przez 6 tygodni na podstawce, a po upływie tego czasu usuwamy opatrunek gipsowy oraz obydwa gwoździe, po czym sporządzamy odlew gipsowy na wkładkę, utrzymując piętę w ustawieniu pośrednim, a przód stopy: w miernej pronacji. Następnie nakładamy opatrunek gipsowy podudzia, który trzymamy przez 6 tygodni, a dalsze leczenie odbywa się w opatrunkach kleinowych, które zmieniamy co 3 tygodnie do chwili, gdy obrzęk ustąpi ostatecznie. Jeżeli nie unieruchomimy stopy przez 12 tygodni w opatrunku gipsowym marszowym, może dojść do wytworzenia się stopy płaskiej pourazowej. Read more „Konczyne trzymamy przez 6 tygodni na podstawce”

Wywód chorobowy i anatomia patologiczna

Wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Przez długi czas hołdowano poglądowi Virchowa, który przypisywał chorobę rozprzestrzenieniu się nieżytu żołądka na dwunastnicę i stąd na drogi żółciowe. Odzwierciedleniem tego poglądu jest nazwa choroby żółtaczka nieżytowa (icterus catarrhalis). Według tej teorii żółtaczkę wywołuje przeszkoda w odpływie żółci wskutek obrzmienia błony śluzowej dwunastnicy na tle jej nieżytu oraz wskutek zatkania ujścia wspólnego przewodu żółciowego przez gęsty czop śluzowy. Dalsze dokładne badania przypadków żółtaczki nieżytowej nie stwierdziły przeszkód w drogach żółciowych ani ich rozszerzenia, które by przemawiało za istnieniem przeszkody. Read more „Wywód chorobowy i anatomia patologiczna”

Liczba bialych krwinek jest prawidlowa lub nieco zwiekszona

Znamienne jest to, że zabarwienie zawartości dwunastniczej zmienia się nieraz w krótkich odstępach czasu. W żółci B i C stwierdza się często dość dużo zażółconych białych krwinek, prawdopodobnie wskutek powikłania nieżytem układu żółciowego. Zmiany w składzie morfologicznym krwi polegają w żółtaczce niewirusowej na względnej limfocytozie, dochodzącej czasami do 50% i nawet wyżej, a w okresie wczesnym, według Eppingera, także na zwiększeniu liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis). Dość często spostrzega się także nieznaczną eozynofilię. Liczba białych krwinek jest prawidłowa lub nieco zwiększona. Read more „Liczba bialych krwinek jest prawidlowa lub nieco zwiekszona”

Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac

Kierowanie dyskusją jest trudną sztuką, ale sztuką, którą warto opanować. Pokierowana we właściwy sposób dyskusja może wzmocnić kontakt między uczniami w klasie, stworzyć w niej bardziej demokratyczną atmosferę, wpłynąć dodatnio na wyrabianie pozytywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i do szkoły oraz dać nauczycielom podstawę rozumienia myśli i uczuć dzieci. Zanim jednak nauczyciele rozwiną sobie taką technikę dyskusji, aby była zarówno skuteczna, jak i wygodna w stosowaniu, muszą eksperymentować przez pewien czas, może nawet przez kilka lat. Eksperymentowanie okazuje się konieczne również i dlatego, że pewne metody skuteczne w procy z jednymi grupami mogą zawodzić przy zastosowaniu ich w innych grupach, pomimo że w obu wypadkach dzieci mogą być w tym samym wieku i z tego samego środowiska. Oczywiście, metody stosowane w pracy z młodszymi dziećmi różnią się całkowicie od metod stosowanych w pracy z dziećmi starszymi. Read more „Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac”

Inscenizacja pomaga równiez rozwijac wyrozumialosc wnikania w potrzeby i trudnosci emocjonalne

Inscenizacja pomaga również rozwijać wyrozumiałość wnikania w potrzeby i trudności emocjonalne. Jimmy Ryan zachowuje się w klasie wojowniczo i agresywnie. Na boisku odnosi się brutalnie do kolegów. Któregoś dnia w klasie toczy się dyskusja nad tym, jak uczyć się współpracy w społeczeństwie demokratycznym? Wszystko to bzdura i drętwa mowa – rąbie Timmy. Mój stary powiada, że, jeśli się chce dać sobie radę na tym świecie, trzeba być bezwzględnym i że tylko najbezwzględniejszy facet w końcu się wybija. Read more „Inscenizacja pomaga równiez rozwijac wyrozumialosc wnikania w potrzeby i trudnosci emocjonalne”

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiają projekt przeznaczony do realizacji, wtedy następuje wyodrębnienie w tym projekcie pewnych zadań lub grup zadań, które można przydzielić wybranym komisjom. Z kolei, kiedy zostaną już zorganizowane komisje (o ile można, składające się z ochotników), wtedy mogą one wprowadzić dalszy podział przydzielonych im zadań, tak aby mogły być podjęte przez poszczególne jednostki wchodzące w skład grupy. Zakres kierowania przez nauczyciela, potrzebnego dzieciom w ich pracy w komisjach, będzie różnił się dość znacznie, zależnie od klasy i zależnie od wieku. Jak przy innych omawianych przez nas metodach zespołowych, nadzór nad komisjami stawia nauczycielowi liczne wymagania. Z jednej strony musi udzielić każdej komisji tyle pomocy, aby nie zniechęcała się do pracy, z drugiej strony jednak nie za dużo pomocy, aby realizującym zamierzenia nie stał się w większym stopniu nauczyciel niż dzieci. Read more „Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom”