Wtórny zakrzep opuszki zyly szyjnej

Ten mechanizm tworzenia się zakrzepu zatoki przez ciągłość (per continuitatem) może prowadzić we wczesnym okresie ostrego zapalenia ucha do zakażenia ogólnego o bardzo ciężkim, przebiegu. W ten sposób dojść może do wczesnego, pierwotnego, zakrzepowego zapalenia opuszki żyły szyjnej (thrombosis bulbi venae jugularis) przez przejście zakażenia z błony śluzowej dna jamy bębenkowej na opuszkę poprzez łączące naczynia żylne. Wtórny zakrzep opuszki żyły szyjnej rozwija się jako przedłużenie zakrzepu zatoki esowatej. W pewnych postaciach usznopochodnego zakażenia ogólnego u dzieci f u osobników młodych w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego zwłaszcza w wyrostkach gąbczastych można makroskopowo nie stwierdzać podczas operacji ani zakrzepu przyściennego, ani zamykającego zatoki esowatej i opuszki żyły szyjnej. Tę specjalną postać ropnicy tłumaczono zakrzepowym zapaleniem jedynie małych naczyń żylnych ścian kostnych wyrostka sutkowego (oseophlebitis – Koerner). Read more „Wtórny zakrzep opuszki zyly szyjnej”

Konczyne trzymamy przez 6 tygodni na podstawce

Rozpoczynamy ad przebicia kości piętowej gwoździem Steinmanna, a drugi gwóźdź wbijamy poprzez podstawy kości śródstopia, po czym napinamy kończynę w aparacie śrubowym zginając silnie przód stopy w dół i w bok; w czasie utrzymywania tego ustawienia polecamy zrobić natychmiast zdjęcia rentgenowskie w rzucie przednio-tylnym i bocznym. O ile nastawienie udała się, nakładamy opatrunek gipsowy bez podściółki, ujmujący kończynę od guzowatości piszczeli do końców palców, i przód stopy unieruchomiamy w zgięciu podeszwowym i pronacji; następnie nakładamy na końce gwoździ nasadki metalowe, które zagipsowujemy natychmiast, i rozcinamy opatrunek gipsowy na całej długości aż do skóry. Kończynę trzymamy przez 6 tygodni na podstawce, a po upływie tego czasu usuwamy opatrunek gipsowy oraz obydwa gwoździe, po czym sporządzamy odlew gipsowy na wkładkę, utrzymując piętę w ustawieniu pośrednim, a przód stopy: w miernej pronacji. Następnie nakładamy opatrunek gipsowy podudzia, który trzymamy przez 6 tygodni, a dalsze leczenie odbywa się w opatrunkach kleinowych, które zmieniamy co 3 tygodnie do chwili, gdy obrzęk ustąpi ostatecznie. Jeżeli nie unieruchomimy stopy przez 12 tygodni w opatrunku gipsowym marszowym, może dojść do wytworzenia się stopy płaskiej pourazowej. Read more „Konczyne trzymamy przez 6 tygodni na podstawce”

Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy

Żółtaczkę toksyczną na tle samozatrucia spotyka się w ciąży, w chorobach nerek, przemiany materii np. w skazie dnawej, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych (w cukrzycy, w chorobie Basedowa), a także u osób wycieńczonych i niedożywionych. W ciąży można nieraz stwierdzić upośledzenie sprawności wątroby. Tłumaczy to łatwiejsze powstawanie ostrego rozlanego miąższowego zapalenia wątroby u kobiet ciężarnych. Zapalenie to przebiega przeważnie łagodnie, czasami jednak kończy się ostrym zanikiem wątroby. Read more „Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy”

Wtedy uwaga nauczyciela stanie sie raczej czescia ogólnej dyskusji niz wypowiedzia jednostki trzymajacej sie poza zespolem

Wtedy uwaga nauczyciela stanie się raczej częścią ogólnej dyskusji niż wypowiedzią jednostki trzymającej się poza zespołem. Ale nawet i w tym wypadku nauczyciel musi postępować ostrożnie i ze zrozumieniem, aby nie zmrozić tego ciepłego klimatu akceptacji, jaki z największą troską wytworzył. Jedną z zalet nowszych metod nauczania jest propagowanie typu dyskusji, w których uczniowie więcej uczą się wzajemnie od siebie niż od nauczyciela. W jednej ze swych prac poświęconych stosowaniu metod aktywnych w szkołach nowojorskich, Arthur T. Jersild i jego współpracownicy stwierdzili, że w klasach pracujących metodami aktywnymi wymiana słowna między uczniami – polegająca na wypowiadaniu sądów pozytywnych i krytycznych o pracy kolegów – była bardziej ożywiona niż w klasach prowadzonych metodami tradycyjnymi. Read more „Wtedy uwaga nauczyciela stanie sie raczej czescia ogólnej dyskusji niz wypowiedzia jednostki trzymajacej sie poza zespolem”