zapalenie tkanki kostnej

Jest to powikłanie następne co do częstości po ropniu zewnątrzoponowym. Współczesna chemioterapia zmniejszyła znacznie częstość tego powikłania. Najczęściej powikłanie występuje dziś w przebiegu zaostrzonego przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza u osobników młodych. W przeciwieństwie do innych powikłań wewnątrzczaszkowych zakrzep zatoki esowatej może rozwinąć się w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, najczęściej zapalenia z perforacją brzeżną i perlakiem nawet bez objawów wyraźnego zaostrzenia przewlekłego procesu w uchu. Przyczyną rozwoju zakrzepu jest niedostateczny odpływ wydzieliny ropnej z przestrzeni ucha środkowego. Read more „zapalenie tkanki kostnej”

ropien mózdzku

Przy odwróconym kierunku odpływu krwi żylnej zatory mogą wprawdzie odbyć tą samą drogę przechodząc zatokami łączącymi do żyły szyjnej wewnętrznej strony przeciwnej, częściej jednak Przenoszą one wtedy zakażenie na żyły mózgowe i oponowe łączące się z układem zatok żylnych okolicy zakrzepu powodując dalsze powikłania wewnątrzczaszkowe, jak ropniak podoponowy) ropień móżdżku lub ropne zapalenie opon miękkich. Czasem zakażony zakrzep zatoki esowatej ulega zropieniu w części środkowej i ropa przebija się przez ścianę zewnętrzną zatoki poniżej kolana górnego do jamy w wyrostku sutkowym. W rzadszych przypadkach dolna część zakrzepu ulega rozpadowi, a zachowuje się część górna od strony zatoki poprzecznej. Ropa nie przebija się wtedy przez ścianę zewnętrzną, lecz opada ku opuszce pozostawiając pustą część środkową zatoki esowatej. W warunkach korzystnych, jak mało złośliwe zakażenie i słabo wyrażony proces zapalny w ognisku okołozatokowym, dochodzi do organizacji zakrzepu przyściennego, dającej w wyniku zgrubienie ściany zatoki. Read more „ropien mózdzku”

ostre rozlane zapalenie miazszowe watroby toksyczne

W żółtaczce zakaźnej, wywołanej przez zarazek przesączalny A, zarazek znajduje się w krwi i w wydalinach chorego. W krwi można go stwierdzić do 6 miesięcy od początku choroby, w kale do jednego miesiąca, natomiast w moczu stwierdza się go rzadko. Sposób zakażenia tym zarazkiem u ludzi został wyjaśniony w doświadczeniach na ochotnikach. Okazało się, że tę postać żółtaczki zakaźnej można wywołać przez doustne wprowadzenie kału, przesączonego i nieprzesączonego, zawartości dwunastniczej, moczu i surowicy chorych na żółtaczkę zakaźną, natomiast wkraplanie do nosa opłuczyn nosa i gardła chorych nie wywołuje zakażenia. Zarazek przesączalny A może być przenoszony przez zakażoną wodę, artykuły spożywcze i przez owady, zwłaszcza przez muchy. Read more „ostre rozlane zapalenie miazszowe watroby toksyczne”

Bledy dietetyczne wedlug Lewkowicza

Odmiennie i w sposób oryginalny ujmuje patogenezę żółtaczki nieżytowej Ksawery Lewkowicz. Według niego żółtaczka nieżytowa nagminna jest tą samą chorobą, która polega na o wym zapaleniu wątroby, powstającym w przebiegu posocznicy tuberkulokokoidowej (p. tom III). Lewkowicz nadaje obu żółtaczkom wspólne miano żółtaczka gośćcowa (icterus rheumaticus). Jest to choroba zakaźna, lecz niezaraźliwa tzn. Read more „Bledy dietetyczne wedlug Lewkowicza”

Nie brak zagadnien do dyskusji

Nie brak zagadnień do dyskusji. Robert H. Bauemfeind zlecił to dzieciom z czwartej, piątej i szóstej klasy napisanie wypracowania na temat: Jakie masz trudności? Co cię trapi? Czym się martwisz? Poniżej zamieszczamy dwa wypracowania, oba nasuwają szereg tematów dla pożytecznych dyskusji w klasie: Jedną z moich trudności jest, jak zrobić, żebym się nie bił. Chyba znów tak bardzo nie lubię się bić. Biję się z moimi siostrami, ale nie biję się z moimi przyjaciółmi. Read more „Nie brak zagadnien do dyskusji”

Nauczyciel moze wprawdzie im powiedziec, jakie jest uzasadnienie tego zarzadzenia, ale byloby bardziej skuteczne, gdyby uczniowie znalezli uzasadnienie sami

Nauczyciel może wprawdzie im powiedzieć, jakie jest uzasadnienie tego zarządzenia, ale byłoby bardziej skuteczne, gdyby uczniowie znaleźli uzasadnienie sami. Sytuację tego rodzaju można różnie zainscenizować. Oto jeden z chłopców udaje, że wdrapuje się na drzewo, podczas gdy inne dziecko grające rolę policjanta, a może nawet członka Komisji Zieleńców Miejskich, łapie go na gorącym uczynku, jako łamiącego przepisy. W wymianie argumentów, która przy tej okazji następuje chłopiec podaje swoje racje, dlaczego wchodzenie na drzewo uważa za doskonały pomysł, a członek Komisji uzasadnia, czemu pomysł chłopca uważa za niewłaściwy. W ten sposób dziecko grające rolę członka Komisji postawiono w sytuacji, w której musi samo znaleźć niektóre argumenty, jakie podali faktyczni członkowie Komisji. Read more „Nauczyciel moze wprawdzie im powiedziec, jakie jest uzasadnienie tego zarzadzenia, ale byloby bardziej skuteczne, gdyby uczniowie znalezli uzasadnienie sami”