Po ustapieniu obrzeku zmieniamy szyne na opatrunek gipsowy marszowy bez podsciólki

Po ustąpieniu obrzęku zmieniamy szynę na opatrunek gipsowy marszowy bez podściółki, w którym chory chodzi- przez 6 tygodni; dalsze Korekcję stopy płaskiej sposobem Iselina uzyskujemy za pomocą wkładki klinowatej o kącie odpowiadającym kątowi pronacji pięty; wkładka ta nadaje z powrotem pięcie ustawianie prawidłowe; przód stopy nabiera przy tym automatycznie ustawienia w pronacji, a skręcenie stopy dokoła jej osi długiej odtwarza prawidłowe sklepienie stopy. Jeślibyśmy natomiast podparli sklepienie stopy, przód stopy pozostałby w patologicznym ustawieniu supinacyjnyrn, a) Nadwichnięcie leczenie prowadzimy w opatrunkach kleinowych, które młodsi chorzy naszą przez 3, starsi – przez 6 miesięcy. [hasła pokrewne: objawy ciąży, Choroba Scheuermanna, infekcje intymne ]

Bledy dietetyczne wedlug Lewkowicza

Odmiennie i w sposób oryginalny ujmuje patogenezę żółtaczki nieżytowej Ksawery Lewkowicz. Według niego żółtaczka nieżytowa nagminna jest tą samą chorobą, która polega na o wym zapaleniu wątroby, powstającym w przebiegu posocznicy tuberkulokokoidowej (p. tom III). Lewkowicz nadaje obu żółtaczkom wspólne miano żółtaczka gośćcowa (icterus rheumaticus). Jest to choroba zakaźna, lecz niezaraźliwa tzn. nie przenosi się z jednej osoby na drugą, nie może zatem być prawdziwych jej epidemii. Skupienie przypadków w „rzekome epidemie” może, według Lewkowicza, powstawać tylko wtedy, gdy na zbiorowości osób, które wyleczyły się z poprzednich spraw gruźliczo-gośćcowych, zaczną działać ujemnie czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne i obniżą ogólną odporność przeciwgruźliczą czy sprawność przewodu pokarmowego lub wątroby. Błędy dietetyczne według Lewkowicza, nie mają w powstawaniu omawianych żółtaczek żadnego znaczenia. Bardzo często w wywiadach w ogóle się ich nie stwierdza. Jeżeli jednak takie błędy są to związek między nimi a powstaniem choroby pojmuje Lewkowicz raczej w ten sposób, że u danej osoby wskutek tworzenia się równolegle do zmian w wątrobie, zmian gośćcowo-zapalnych w przewodzie pokarmowym staje silę on niewydolny, jego tolerancja na pokarmy obniża się. Chory oddziaływa objawami chorobowymi na taką ilość i jakość pokarmów, które zdrowa osoba znosi dobrze. [hasła pokrewne: Karmienie piersią, gazetka biedronka, infekcje intymne ]