Zabieg odsloniecia opony twardej powinien byc dostatecznie rozlegly.

Zabieg odsłonięcia opony twardej powinien być dostatecznie rozległy. Rozszerzenie samoistnej przetoki w kości nie może zapewnić całkowitego wyleczenia. b. Nie zmieniona makroskopowo opona twarda w miejscu ropnia nie wyłącza głębokiego dalszego powikłania wewnątrzczaszkowego i w razie nieznacznych nawet objawów innych powikłań wewnątrzczaszkowych należy przy pierwszym zabiegu przygotować pole operacyjne do dalszych poszukiwań ogniska ropnego po drugiej stronie opony twardej, gdy tego zajdzie potrzeba. c. Read more „Zabieg odsloniecia opony twardej powinien byc dostatecznie rozlegly.”

Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy

Żółtaczkę toksyczną na tle samozatrucia spotyka się w ciąży, w chorobach nerek, przemiany materii np. w skazie dnawej, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych (w cukrzycy, w chorobie Basedowa), a także u osób wycieńczonych i niedożywionych. W ciąży można nieraz stwierdzić upośledzenie sprawności wątroby. Tłumaczy to łatwiejsze powstawanie ostrego rozlanego miąższowego zapalenia wątroby u kobiet ciężarnych. Zapalenie to przebiega przeważnie łagodnie, czasami jednak kończy się ostrym zanikiem wątroby. Read more „Zóltaczke toksyczna na tle samozatrucia spotyka sie w ciazy”

Kal jest jasniejszy niz zwykle

Po kilku dniach lub tygodniach najczęściej po 2-3 dniach w czasie których zaburzenia trawienne mogą nawet ustąpić lub złagodnieć, pojawia się żółtaczka, najpierw na twardówkach i na twardym podniebieniu, skąd zazwyczaj szybko się szerzy na powłoki zewnętrzne. Zdarzają się jednak przypadki niewątpliwego ostrego miąższowego zapalenia wątroby bez żółtaczki (icterus eaiarrłuilis sine ictero), objawiające się zaburzeniem sprawności wątroby. Żółtaczce towarzyszy zwykle świąd skóry, niekiedy kurza ślepota (hemeralopia). Przedmiotowo w okresie choroby wykształconej stwierdza się, co następuje powłoki zewnętrzne są zabarwione żółtaczkowo, w skórze stwierdza się często ślady zadrapań, wywołanych swędzeniem, ogólna ciepłota ciała jest prawidłowa lub podgorączkowa. Wątroba już wcześnie jest miernie powiększona gładka, nieco bardziej zbita, o brzegu zaokrąglonym lub ostrym, czasami wrażliwa. Read more „Kal jest jasniejszy niz zwykle”

Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, ze nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a nastepnie omawia ich odpowiedzi

Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, że nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a następnie omawia ich odpowiedzi. Na dobrą sprawę jest to tylko pewna odmiana tradycyjnej metody wykładowo-recytacyjnej. Nieco skuteczniejszym postępowaniem jest kierowanie przez uczniów pytań do nauczyciela. Ale i to oznacza, że uczniowie mówią mało, nauczyciel za to bardzo dużo. Wiele dyskusji, bodaj czy nie większość, nie wychodzi poza to stadium, często, dlatego, że nauczyciele mają tyle do powiedzenia i czują się lepiej, jeśli oni sami mówią, częściowo zaś dlatego, że uczniowie wychowani tradycyjnymi metodami w tradycyjnych klasach nauczyli się oddawać chętnie inicjatywę nauczycielowi i w jego ręce składać odpowiedzialność; częściowo wreszcie z tego powodu, iż nauczyciele nie posługują się taką techniką, która dopomogłaby uczniom w przestawieniu się na skuteczniejsze formy dyskusji. Read more „Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, ze nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a nastepnie omawia ich odpowiedzi”

Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji

Wyciągając ogólne wnioski z lekcji, pani Iroy wykazała klasie, jak dobrze się pracowało w małych zespołach i jak łatwo było dyskutować z kolegami, kiedy się miało coś ważnego do powiedzenia. Nauczycielka miała przeświadczenie, że zaczyna kłaść podwaliny pod dalsze, bardziej intensywne badanie współpracy w grupach przy wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej akceptacji, pomimo różnic w przynależności do grup społecznych. Małe a liczne zespoły są również użyteczne jako środek zagrzewający do dyskusji. Bywają klasy szczególnie trudne, jeśli chodzi o wywołanie w nich dyskusji, być może dlatego, że uczniowie tych klas są nieśmiali, może zaś obawiają się, że powiedzą coś błędnie. Debaty małych licznych zespołów pomagają również klasie zainteresować się nowym tematem. Read more „Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji”

Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 7

W podgrupie 34 pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali kryzotynibu, mediana przeżycia wolnego od progresji nie została osiągnięta (kolor zielony). Pionowe linie krzywych przeżycia wskazują na cenzorowanie danych. W podgrupie 80 pacjentów z NSCLC, którzy wcześniej otrzymywali kryzotynib, mediana przeżycia wolnego od progresji była podobna, po 6,9 miesiącach (95% CI, 5,3 do 8,8) (Figura 2). W podgrupie 34 pacjentów z NSCLC, którzy wcześniej nie otrzymywali kryzotynibu, mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 10,4 miesiąca (95% CI, 4,6 do oceny nie można było oszacować), dane dla 18 pacjentów (53%) cenzurowanych i medianę czas obserwacji 9,5 miesiąca (ryc. Read more „Ceritinib w nowotworowym niedrobnokomórkowym raku płuca z rearanżacją ALK AD 7”