Otwarcie ropnia zewnatrzoponowego glebokiego

Jeżeli przy opróżnianiu głębokiego ropnia zewnątrzoponowego w tylnym dole czaszkowym nie da się uniknąć otwarcia czynnego błędnika, należy go otworzyć. Otwarcie ropnia zewnątrzoponowego głębokiego środkowego dołu czaszkowego, np. w przebiegu zapalenia szczytu piramidy, jest zabiegiem rzadko stosowanym. W przypadku pewnego rozpoznania ropnia na górnej powierzchni piramidy w okolicy szczytu piramidy należy dążyć do opróżnienia tego ropnia drogą zabiegu stosowanego w zapaleniach szczytu kości skalistej, np. poprzez otwarcie kanału tętnicy dogłowowej. Read more „Otwarcie ropnia zewnatrzoponowego glebokiego”

Sciana wielokrotnie grubieje

Niekiedy to okołozatokowe zapalenie przybiera postać ropnia okołozatokowego (abscessus perisinuosus). W przypadkach tych może brakować ściany kostnej rowka esowatego na większej lub mniejszej przestrzeni lub tylko przetoka w tej ścianie może łączyć ognisko w wyrostku sutkowym z zewnętrzną powierzchnią ściany zatoki. Dłużej trwający proces zapalny okołozatokowy prowadzi do rozrostu tkanki ziarninowej na ścianie zatoki. Zabarwieniem swym i spoistością ściana zamki odbiega wtedy daleko od cech niezmienionej zatoki. Ściana wielokrotnie grubieje i przybiera kolor szaroróżowy, czasem kolor tkanki martwiczej. Read more „Sciana wielokrotnie grubieje”

W zakazeniach mikrobami

W okresie ostrego ropnego zakażenia mieszanego, którego punktem wyjścia są zęby, podajemy co 3 godziny od – 50. 000 – 100. 000 j. penicyliny, a co drugi dzień przetaczamy 200 do 300 ml krwi; jeżeli dojdzie do utworzenia się ropnia, otwieramy go i sączkujemy zawczasu. W zakażeniach mikrobami typu Wąlffa-Israela, sulfonamidy są bardziej skuteczne niż penicylina, lecz w ostrym okresie choroby powodują niekorzystne zmiany krwi; z tego względu lepiej zacząć podawanie sulfonamidów dopiero po ustąpieniu objawów ostrych, a wówczas należy je podawać aż do zagojenia się wszystkich przetok. Read more „W zakazeniach mikrobami”

Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby

Prócz postaci ostrego zapalenia miąższowego wątroby, powstającego przy zakażeniu zarazkami przesączalnymi, spostrzega się ostre zapalenie wątroby także jako jeden z objawów chorobowych w przebiegu różnych zakażeń ustroju pod wpływem działania zarazków chorobo twórczych lub wytworzonych przez nie jadów. Szczególnie silne uszkodzenie wątroby z następową żółtaczką cechuje choroby zależne od zakażenia krętkami, mianowicie chorobą Weila, gorączkę żółtą, dur powrotny, zakażenie kiłowe. Prócz tego omawianą postać spostrzega się w ostrym zapaleniu płuc z żółtaczką (pneumonia biliosa), a z innych chorób zakaźnych w posocznicy, zwłaszcza połogowej w zimnicy, rzadziej w durach rzekomych i brzusznym. Postać toksyczną ostrego miąższowego zapalenia wątroby mogą wywoływać zatrucia pokarmowe oraz jady wprowadzone do ustroju z zewnątrz lub powstające w nim samym. Zatrucia pokarmowe częściej wiodą, do łagodnej postaci choroby, natomiast zatrucie jadami wiedzie często do tzw. Read more „Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby”

Kal jest jasniejszy niz zwykle

Po kilku dniach lub tygodniach najczęściej po 2-3 dniach w czasie których zaburzenia trawienne mogą nawet ustąpić lub złagodnieć, pojawia się żółtaczka, najpierw na twardówkach i na twardym podniebieniu, skąd zazwyczaj szybko się szerzy na powłoki zewnętrzne. Zdarzają się jednak przypadki niewątpliwego ostrego miąższowego zapalenia wątroby bez żółtaczki (icterus eaiarrłuilis sine ictero), objawiające się zaburzeniem sprawności wątroby. Żółtaczce towarzyszy zwykle świąd skóry, niekiedy kurza ślepota (hemeralopia). Przedmiotowo w okresie choroby wykształconej stwierdza się, co następuje powłoki zewnętrzne są zabarwione żółtaczkowo, w skórze stwierdza się często ślady zadrapań, wywołanych swędzeniem, ogólna ciepłota ciała jest prawidłowa lub podgorączkowa. Wątroba już wcześnie jest miernie powiększona gładka, nieco bardziej zbita, o brzegu zaokrąglonym lub ostrym, czasami wrażliwa. Read more „Kal jest jasniejszy niz zwykle”

Przynosi to jeszcze pewna dodatkowa korzysc, uczniowie maja poczucie, ze ich wklad do dyskusji zostal przyjety

Przynosi to jeszcze pewną dodatkową korzyść, uczniowie mają poczucie, że ich wkład do dyskusji został przyjęty. Nauczyciel może również wyznaczyć jednego z uczniów jako przewodniczącego dyskusji a sami usiąść sobie w kącie klasy. Trudno jest nieraz nauczycielowi powstrzymać się od krytycznych wypowiedzi, kiedy uczniowie formułują niepoprawne sądy lub też kiedy są przeciwni temu, co nauczyciel, uważa za właściwe. A jednak, jeśli nauczyciel często będzie się włączać do dyskusji po to, aby wypowiedzieć sądy przeciwne sądom uczniów, popsuje atmosferę tolerancji, którą stara się stworzyć. Nawet gdyby się to zdarzyło raz czy dwa razy, uczniowie mogą zniechęcić się do przyjmowania udziału w ogólnej dyskusji. Read more „Przynosi to jeszcze pewna dodatkowa korzysc, uczniowie maja poczucie, ze ich wklad do dyskusji zostal przyjety”

Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji

Wyciągając ogólne wnioski z lekcji, pani Iroy wykazała klasie, jak dobrze się pracowało w małych zespołach i jak łatwo było dyskutować z kolegami, kiedy się miało coś ważnego do powiedzenia. Nauczycielka miała przeświadczenie, że zaczyna kłaść podwaliny pod dalsze, bardziej intensywne badanie współpracy w grupach przy wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej akceptacji, pomimo różnic w przynależności do grup społecznych. Małe a liczne zespoły są również użyteczne jako środek zagrzewający do dyskusji. Bywają klasy szczególnie trudne, jeśli chodzi o wywołanie w nich dyskusji, być może dlatego, że uczniowie tych klas są nieśmiali, może zaś obawiają się, że powiedzą coś błędnie. Debaty małych licznych zespołów pomagają również klasie zainteresować się nowym tematem. Read more „Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 2

Głównym celem było określenie charakterystyki działania testu DNA w wykrywaniu raka jelita grubego. Drugorzędnymi celami było określenie skuteczności testu DNA w wykrywaniu zaawansowanych zmian przedrakowych i porównanie go z komercyjnie dostępnym testem immunochemicznym w kale (FIT) dla ludzkiej hemoglobiny w wykrywaniu zarówno raka okrężnicy, jak i zaawansowanych zmian przedrakowych. Metody
Projekt badania
Od czerwca 2011 r. Do listopada 2012 r. Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 2”