Zabieg odsloniecia opony twardej powinien byc dostatecznie rozlegly.

Zabieg odsłonięcia opony twardej powinien być dostatecznie rozległy. Rozszerzenie samoistnej przetoki w kości nie może zapewnić całkowitego wyleczenia. b. Nie zmieniona makroskopowo opona twarda w miejscu ropnia nie wyłącza głębokiego dalszego powikłania wewnątrzczaszkowego i w razie nieznacznych nawet objawów innych powikłań wewnątrzczaszkowych należy przy pierwszym zabiegu przygotować pole operacyjne do dalszych poszukiwań ogniska ropnego po drugiej stronie opony twardej, gdy tego zajdzie potrzeba. c. Read more „Zabieg odsloniecia opony twardej powinien byc dostatecznie rozlegly.”

zapalenie tkanki kostnej

Jest to powikłanie następne co do częstości po ropniu zewnątrzoponowym. Współczesna chemioterapia zmniejszyła znacznie częstość tego powikłania. Najczęściej powikłanie występuje dziś w przebiegu zaostrzonego przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza u osobników młodych. W przeciwieństwie do innych powikłań wewnątrzczaszkowych zakrzep zatoki esowatej może rozwinąć się w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, najczęściej zapalenia z perforacją brzeżną i perlakiem nawet bez objawów wyraźnego zaostrzenia przewlekłego procesu w uchu. Przyczyną rozwoju zakrzepu jest niedostateczny odpływ wydzieliny ropnej z przestrzeni ucha środkowego. Read more „zapalenie tkanki kostnej”

ZLAMANIE KOSCI LÓDKOWATEJ STOPY

ZŁAMANIE KOŚCI ŁÓDKOWATEJ STOPY W razie nadmiernego zgięcia podeszwowego stopy więzadła grzbietu. stopy ulegają naddarciu, la grzbietowy przyśrodkowy odcinek kości łódkowatej wyskakuje ze swego łożyska; w czasie późniejszego zgięcia grzbietowego nie zwichnięta podeszwowo – boczna część kości ulega kompresji. Nastawienie grzebietowo – przyśrodkowego odłamu kości łódkowatej, który uległ zwichnięciu grzbietowemu, udaje się tylko wtedy, jeżeli rozciągniemy przedtem silnie stopę w osi długiej. Zwichnięcie to nastawiamy u młodszych w znieczuleniu ogólnym, i starszych powyżej 40 lat – w rdzeniowym. Po wbiciu 2 gwoździ Steinmanna, jednego przez środek pięty, drugiego przez podstawę kości śródstopia, nakładamy na oba gwoździe klamry z ruchomymi nasadkami i napinamy stopę w aparacie śrubowym dla ramienia; jeżeli teraz skręcimy mocno śrubę, zwiększy się odległość pomiędzy kością skokową i klinowatą, a wówczas można wcisnąć na miejsce kciukiem zwichnięty grzbietowo- przyśrodkowy odłamek, W razie stwierdzenia dobrego ustawienia na 2 zdjęciach, przednio-tylnym i bocznym, nakładamy opatrunek gipsowy podudzia bez podściółki i rozcinamy go natychmiast na całej długości aż do skóry, a na końce gwoździ nakładamy nasadki; kończynę układamy na podstawce i zawieszamy stopę za część podeszwową opatrunku gipsowego. Read more „ZLAMANIE KOSCI LÓDKOWATEJ STOPY”

Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego

Czasami w środkowej warstwie zrazików nie ma odchyleń od stanu prawidłowego, natomiast pierwotna sprawa zapalna toczy się w obwodowej części zrazików (icterus ca tarrhalis periacinosus lub cholan giticus) w postaci nacieków zapalnych dookoła naczyń włoskowatych żyły wrotnej, przy czym nacieki górują nad zmianami zwyradniającymi komórek wątrobowych. Jednocześnie następuje rozrost przedwłoskowatych dróg żółciowych i odrastanie (regeneratio) komórek wątrobowych. Nacieki i rozrastająca się tkanka łączna uciskają bańki naczyń żółciowych przedwłoskowatych (najbardziej wrażliwą część wątroby, jej piętę Achillesa według orzeczenia Aschoffa). W następstwie tego powstaje uporczywa żółtaczka o cechach żółtaczki mechanicznej, której nieraz towarzyszą trwające długo stany gorączkowe, przyśpieszone opadanie krwinek w krwi, bolesność uciskowa okolicy pęcherzyka żółciowego i obrzmienie śledziony. Najczęściej zmiany cechujące ty p środkowy i obwodowy kojarzą się z sobą w sposób rozmaity, tak iż powstają różne typy przejściowe. Read more „Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego”

Objawy niestrawnosci, poprzedzajace zóltaczke

Objawy niestrawności, poprzedzające żółtaczkę, nie mają według Lewkowicza żadnego patogenetycznego znaczenia w jej powstaniu. Są one wyrazem ogólnego zakażenia koloidowego albo zajęcia zapalnego wątroby, żołądka, jelit i trzustki. Gośćcowe zapalenie wątroby może przebiegać jako sprawa klinicznie nieuchwytna albo jako sprawa bezżółtaczkowa, to znów jako ciężka choroba gorączkowa, połączona z mniej lub więcej gwałtownymi objawami niestrawności, wreszcie jako zapalenie przechodzące w ostry lub podostry zanik wątroby, wiodący do jej marskości objawy. W doświadczeniach na ludziach stwierdzono, że okres wylęgania w żółtaczce wirusowej A (od czasu zakażenia do pojawienia się żółtaczki, która jednak nie jest pierwszym objawem choroby) może trwać od 12 do 50 dni, a w postaci B od 56 do 180 dni. Obraz kliniczny ostrego miąższowego zapalenia wątroby jest zasadniczo ten sam, gdyż różnica zależna od przyczyny, dotyczy tylko niewielu szcze gółów (p. Read more „Objawy niestrawnosci, poprzedzajace zóltaczke”

Wtedy uwaga nauczyciela stanie sie raczej czescia ogólnej dyskusji niz wypowiedzia jednostki trzymajacej sie poza zespolem

Wtedy uwaga nauczyciela stanie się raczej częścią ogólnej dyskusji niż wypowiedzią jednostki trzymającej się poza zespołem. Ale nawet i w tym wypadku nauczyciel musi postępować ostrożnie i ze zrozumieniem, aby nie zmrozić tego ciepłego klimatu akceptacji, jaki z największą troską wytworzył. Jedną z zalet nowszych metod nauczania jest propagowanie typu dyskusji, w których uczniowie więcej uczą się wzajemnie od siebie niż od nauczyciela. W jednej ze swych prac poświęconych stosowaniu metod aktywnych w szkołach nowojorskich, Arthur T. Jersild i jego współpracownicy stwierdzili, że w klasach pracujących metodami aktywnymi wymiana słowna między uczniami – polegająca na wypowiadaniu sądów pozytywnych i krytycznych o pracy kolegów – była bardziej ożywiona niż w klasach prowadzonych metodami tradycyjnymi. Read more „Wtedy uwaga nauczyciela stanie sie raczej czescia ogólnej dyskusji niz wypowiedzia jednostki trzymajacej sie poza zespolem”

STOSOWANIE „WIELU MALYCH ZESPOLÓW”

STOSOWANIE WIELU MAŁYCH ZESPOŁÓW. Jedną z trudności w prowadzeniu swobodnej dyskusji jest dążność niewielkiej liczby uczniów do opanowania dyskusji, podczas gdy reszta klasy bierze w niej bądź tylko udział przypadkowy, bądź też wcale nie bierze udziału. W wyżej wspomnianych badaniach Jersilda ta nierówność udziału wystąpiła silniej w klasach prowadzonych metodą aktywną. W klasach prowadzonych metodami tradycyjnymi nauczyciele dzięki kierowaniu pytań do różnych uczniów byli w stanie zapewnić szerszy ich udział w dyskusji, podczas gdy w klasach, w których stosowano metodę aktywną, nauczyciele skłonni byli prowadzić dyskusję na zasadzie dobrowolności. Zagadnienie, w jaki sposób zapewnić szeroki udział i jednocześnie utrzymać zasadę swobodnej dyskusji, nie jest łatwe do rozwiązania. Read more „STOSOWANIE „WIELU MALYCH ZESPOLÓW””

Dziewczeta z dzieciecej organizacji skautowskiej szykowaly sie do udzialu w corocznej sprzedazy ciastek pieczonych przez dziewczece druzyny skautowskie

Dziewczęta z dziecięcej organizacji skautowskiej szykowały się do udziału w corocznej sprzedaży ciastek pieczonych przez dziewczęce drużyny skautowskie. Chociaż bardzo im zależało na udziale w tej akcji, bały się tego, że będą musiały dzwonić do cudzych mieszkań i proponować obcym ludziom, aby kupowali ich towar. Zastępowa zaproponowała, aby przeprowadziły kilka kolejnych inscenizacjach przy pierwszych próbach było dużo chichotania i nerwowości. Zastępowa zleciła dziewczynkom, aby same dokonały oceny: Czy Inscenizacje były realistyczne? Czy dziewczęta z zastępu zachowywały się jak powinny? Co powinny były mówić? Dalsze inscenizacje wypadły lepiej. Dziewczęta zachowywały się swobodniej i były pewniejsze siebie. Read more „Dziewczeta z dzieciecej organizacji skautowskiej szykowaly sie do udzialu w corocznej sprzedazy ciastek pieczonych przez dziewczece druzyny skautowskie”

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiają projekt przeznaczony do realizacji, wtedy następuje wyodrębnienie w tym projekcie pewnych zadań lub grup zadań, które można przydzielić wybranym komisjom. Z kolei, kiedy zostaną już zorganizowane komisje (o ile można, składające się z ochotników), wtedy mogą one wprowadzić dalszy podział przydzielonych im zadań, tak aby mogły być podjęte przez poszczególne jednostki wchodzące w skład grupy. Zakres kierowania przez nauczyciela, potrzebnego dzieciom w ich pracy w komisjach, będzie różnił się dość znacznie, zależnie od klasy i zależnie od wieku. Jak przy innych omawianych przez nas metodach zespołowych, nadzór nad komisjami stawia nauczycielowi liczne wymagania. Z jednej strony musi udzielić każdej komisji tyle pomocy, aby nie zniechęcała się do pracy, z drugiej strony jednak nie za dużo pomocy, aby realizującym zamierzenia nie stał się w większym stopniu nauczyciel niż dzieci. Read more „Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom”