Shaftel opracowali sposób podejscia do socjodramatu, który by mozna nazwac: „opowiadania z problemem”

Shaftel opracowali sposób podejścia do socjodramatu, który by można nazwać: opowiadania z problemem. Nauczyciel czyta opowiadanie związane z pewnym wspólnym w życiu wszystkich dzieci terenem konfliktów. W momencie, kiedy opowiadanie zbliża się do punktu kulminacyjnego, nauczyciel przerywa je pozostawiając zarówno akcję opowiadania, jak i słuchaczy zawieszonych w powietrzu. Zapytuje on wtedy: Jak myślicie, jak to opowiadanie się zakończy? Liczne propozycje napływają szybko. Grupa dyskutuje je i ocenia. Dzieci, kierując się wyczuciem, będą zazwyczaj uważać, że pewne rozwiązanie jest najlepsze. Pozwalając dzieciom wypróbować różne rozwiązania, pomagamy im rozwijać pewne pojęcia i postawy bardziej realistyczne, bądź lepiej odpowiadające ideałom demokratycznym. KOMISJE Praca w komisji może również przyczynić się w znacznym stopniu do realizacji głównych celów wychowania. Podobnie jak wyżej omawiane małe zespoły, komisje zapewniaj uczestnictwo większej liczbie dzieci niż metody dyskusji w dużych grupach. Co więcej, pozwalają one uwzględnić bardziej różnorodne sprawności i rodzaje działalności. Projekty dotyczące prac komisji mogą również powstawać dzięki wspólnemu planowaniu z udziałem nauczyciela i uczniów. [patrz też: kalretikulina, kraniostenoza, nadwrażliwość sensoryczna ]

Powiązane tematy z artykułem: kalretikulina kraniostenoza nadwrażliwość sensoryczna