Sciana wielokrotnie grubieje

Niekiedy to okołozatokowe zapalenie przybiera postać ropnia okołozatokowego (abscessus perisinuosus). W przypadkach tych może brakować ściany kostnej rowka esowatego na większej lub mniejszej przestrzeni lub tylko przetoka w tej ścianie może łączyć ognisko w wyrostku sutkowym z zewnętrzną powierzchnią ściany zatoki. Dłużej trwający proces zapalny okołozatokowy prowadzi do rozrostu tkanki ziarninowej na ścianie zatoki. Zabarwieniem swym i spoistością ściana zamki odbiega wtedy daleko od cech niezmienionej zatoki. Ściana wielokrotnie grubieje i przybiera kolor szaroróżowy, czasem kolor tkanki martwiczej. Sam ucisk tkanki ziarninowej i ropy na ścianę zatoki nie prowadzi jeszcze do wytworzenia się zakrzepu w świetle zatoki. Dopiero pod wpływem dłużej trwającego ucisku i równoczesnego działania drobnoustrojów złośliwych dochodzi do stanu zapalnego ściany zatoki na całej jej grubości ze śródbłonkiem włącznie. Wtedy w miejscu uszkodzonego śródbłonka zaczyna wytwarzać się zakrzep przyścienny. Pierwsze ze składników morfotycznych krwi zatrzymują się przy ścianie zatoki płytki krwi. [patrz też: podwyższone p lcr, spuchnięta dolna powieka, bostoński wirus ]

Powiązane tematy z artykułem: bostoński wirus podwyższone p lcr spuchnięta dolna powieka