Readmissions, Observation and the Hospital Reduction Programme

Powtórne wizyty w szpitalu w ciągu 30 dni od wypisu zwróciły uwagę polityki krajowej, ponieważ są bardzo kosztowne, co stanowi ponad 17 miliardów dolarów w unikalnych wydatkach Medicare i są związane ze złymi wynikami. W odpowiedzi na te obawy, ustawa o przystępnej cenie (ACA), która została przyjęta w marcu 2010 r., Stworzyła program redukcji szpitali. Od października 2012 r., Od początku roku obrachunkowego (FY) 2013, program karał szpitale z wyższymi niż oczekiwano 30-dniowymi stawkami readmisji dla wybranych warunków klinicznych. W roku 2013 i 2014 były to: ostry zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i zapalenie płuc. Całkowitą wymianę stawu biodrowego lub kolanowego i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) dodano w 2015 r. Program penalizuje szpitale, które mają wskaźniki readmisji, które są wyższe niż można się było spodziewać na podstawie wyników readmisji w ciągu 3 poprzednich lat. Na przykład kary za rok 2015 opierają się na readmisji od lipca 2010 r. Do czerwca 2013 r. Początkowo, w roku budżetowym 2013, maksymalna kara wynosiła 1% kosztów szpitalnego programu Medicare związanych z diagnozą grupową (DRG), ale kara została zwiększona do 3% w roku obrotowym 2015 i latach kolejnych. Pomimo znaczenia readmisji, niewiele było badań nad skutkami programu. Opublikowane dane epidemiologiczne sugerują, że ogólne krajowe wskaźniki readmisji zmniejszyły się do 2012.25,3. Istnieją również dowody na to, że liczba pobytów w jednostkach obserwacyjnych wzrosła w tym samym okresie.4,5 Krytycy szpitala redukują program readmisji, obawiając się, że szpitale mogą osiągnąć redukcję readmisje poprzez utrzymywanie powracających pacjentów w jednostkach obserwacyjnych zamiast formalnego przyjmowania ich do szpitala. 6. W tym artykule mówimy o czterech hipotezach: że zmiany w wskaźnikach readmisji w odpowiedzi na ACA były większe w warunkach docelowych niż w warunkach niedotwierdzonych, że malejąca tendencja wskaźników readmisji utrzymywała się po wstępnej realizacji programu, że tendencje w użytkowaniu jednostek obserwacyjnych nie zmieniły się po przyjęciu ACA, a szpitale, które miały większy wzrost liczby pobytów obserwacyjnych, nie miały większa redukcja wskaźników readmisji.
Metody
Źródła danych i zmienne studyjne
Korzystaliśmy z roszczeń Medicare, część A i część B, dla beneficjentów płatnych usług w wieku 65 lat i starszych, którzy zostali zapisani na rok przed hospitalizacją w szpitalu świadczącym usługi opieki medycznej w okresie od października 2007 r. Do maja 2015 r. Zidentyfikowane wskaźniki pozostały przy użyciu kryteriów włączenia i wykluczenia dla szpitalnego środka readmisji Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) .8 Następnie zidentyfikowaliśmy pobyty indeksowe dla trzech warunków, na które ukierunkowany jest Program Redukcji Rezysji szpitalnych (ostry zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i zapalenie płuc), z zastosowaniem kryteriów włączenia i wyłączenia programu.9 Rekrutacja na całkowitą wymianę stawu biodrowego lub kolanowego oraz na POChP zostały wyłączone z analizy próbki, ponieważ warunki te zostały dodane do programu dopiero po pierwszych 2 latach wdrażania. Wszystkie pozostałe rekordy zgodnie z kryteriami CMS uznawano za rekrutację na warunki nie kierowane.
Zidentyfikowaliśmy readmisje w ciągu 30 dni po wypisie, stosując definicję readmisji, która jest stosowana w szpitalnym środku readmisji CMS.8 Zbadaliśmy również, czy pacjenci korzystali z usług obserwacji w ciągu 30 dni po wypisaniu ze szpitala.
[przypisy: nadwrażliwość sensoryczna, klinika kolasiński, podwyższone p lcr ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika kolasiński nadwrażliwość sensoryczna podwyższone p lcr