Przynosi to jeszcze pewna dodatkowa korzysc, uczniowie maja poczucie, ze ich wklad do dyskusji zostal przyjety

Przynosi to jeszcze pewną dodatkową korzyść, uczniowie mają poczucie, że ich wkład do dyskusji został przyjęty. Nauczyciel może również wyznaczyć jednego z uczniów jako przewodniczącego dyskusji a sami usiąść sobie w kącie klasy. Trudno jest nieraz nauczycielowi powstrzymać się od krytycznych wypowiedzi, kiedy uczniowie formułują niepoprawne sądy lub też kiedy są przeciwni temu, co nauczyciel, uważa za właściwe. A jednak, jeśli nauczyciel często będzie się włączać do dyskusji po to, aby wypowiedzieć sądy przeciwne sądom uczniów, popsuje atmosferę tolerancji, którą stara się stworzyć. Nawet gdyby się to zdarzyło raz czy dwa razy, uczniowie mogą zniechęcić się do przyjmowania udziału w ogólnej dyskusji. Istotnie, nauczyciele są skłonni przywiązywać zbyt wielką wagę do złych następstw błędnych czy nierozważnych sądów, które zdarza się uczniom wypowiadać. Zazwyczaj w grupie znajduje się jakiś uczeń, który bądź od razu, bądź później w dyskusji ustosunkuje się krytycznie do owego niezadowalającego sądu. Jak to już stwierdziliśmy, lepiej jest, aby uczniowie pierwsi wyrazili przeciwne manie lub doszukiwali się błędów, ponieważ łatwiej przyjmą słowa krytyki wzajemnie od siebie niż od nauczyciela. Jeśli nauczyciel ma jakieś istotne obawy, że uczniowie mogą nauczyć się czegoś niezgodnego z prawdą, niechaj odnotuje sobie odpowiednią uwagę, a następnie uwzględni ją w swym podsumowaniu przy końcu lekcji, na której odbywa się dyskusja. [przypisy: brevoxyl apteka dostępny, elmed szczytno, bostoński wirus ]

Powiązane tematy z artykułem: bostoński wirus brevoxyl apteka dostępny elmed szczytno