Projekty prac komisji moga równiez zmierzac do zmiany w strukturze spolecznej klasy

Projekty prac komisji mogą również zmierzać do zmiany w strukturze społecznej klasy. Typowy zespół uczniowski w klasach wyższych czy średnich składa się zazwyczaj z raczej ściśle ze sobą trzymających się ekskluzywnych grup jak również z niektórych dzieci ignorowanych lub odepchniętych przez pozostałych członków klasy. Ten rodzaj struktury społecznej uniemożliwia stworzenie spoistego zespołu klasowego, co z kolei oddziałuje niekorzystnie na możliwość wzajemnego porozumienia się uczniów i na stworzenie właściwego morale. F. M. . MxClelland i John A. Ratliff prowadzili w świetlicy klasy dziewiątej doświadczenia polegające na podejmowaniu pewnych prac zespołowych, w których dzieci, dotychczas ignorowane lub odsuwane, wyznaczano na odpowiedzialne stanowiska. Przeprowadzone po pewnym czasie testowe badania socjometryczne wykazały zmniejszenie się wśród uczniów tendencji ograniczania swego wyboru do kilku przywódców. Innymi słowy, wybierano sp ośród większej liczby jednostek a spoistość grupy zwiększyła się. Co więcej, zwiększył się dobrowolny udział w działalności zespołów. [patrz też: brevoxyl apteka dostępny, spuchniete oko, ortopedicum ]

Powiązane tematy z artykułem: brevoxyl apteka dostępny ortopedicum spuchniete oko