Postac toksyczna ostrego miazszowego zapalenia watroby

Prócz postaci ostrego zapalenia miąższowego wątroby, powstającego przy zakażeniu zarazkami przesączalnymi, spostrzega się ostre zapalenie wątroby także jako jeden z objawów chorobowych w przebiegu różnych zakażeń ustroju pod wpływem działania zarazków chorobo twórczych lub wytworzonych przez nie jadów. Szczególnie silne uszkodzenie wątroby z następową żółtaczką cechuje choroby zależne od zakażenia krętkami, mianowicie chorobą Weila, gorączkę żółtą, dur powrotny, zakażenie kiłowe. Prócz tego omawianą postać spostrzega się w ostrym zapaleniu płuc z żółtaczką (pneumonia biliosa), a z innych chorób zakaźnych w posocznicy, zwłaszcza połogowej w zimnicy, rzadziej w durach rzekomych i brzusznym. Postać toksyczną ostrego miąższowego zapalenia wątroby mogą wywoływać zatrucia pokarmowe oraz jady wprowadzone do ustroju z zewnątrz lub powstające w nim samym. Zatrucia pokarmowe częściej wiodą, do łagodnej postaci choroby, natomiast zatrucie jadami wiedzie często do tzw. żółtaczki toksycznej zjadliwej (icterus toxicus malignus). Taką żółtaczkę zewnątrzpochodną (icterus to icus exogenes) wywołuje zatrucie fosforem, trującymi grzybami lub ślimakami, jadem niektórych żmij, nadto zatrucie zawodowe ołowiem,związkami anilinowymi, arsenowodorem, a także niektórymi lekami, zwłaszcza chloroformem, ewipanem, benzolem, wyciągiem paprotki samczej i in. Wśród żółtaczek tego pochodzenia szczególnego omówienia wymaga żółtaczka poarsenowa. Zdarza się ona w toku leczenia kiły i innych chorób salwarsanem, nowarsenobenzolem i innymi pochodnymi arsenu. Zdaniem nie których klinicystów żółtaczka poarsenowa zależy od bezpośredniego uszkodzenia komórek wątrobowych przez przetwór arsenowy. Inni natomiast utrzymują, że żółtaczkę wywołują jady powstające wskutek rozpadu krętków lub przypisują ją zmniejszeniu arsen oporności miąższu wątrobowego na wszelkie czynniki chorobotwórcze. Większa częstość żółtaczki poarsenowej u chorych na kiłę zależy prawdopodobnie od tego, że trujące działanie arsenu kojarzy się z uszkodzeniem miąższu wątrobowego już przez samo zakażenie kirowe. Miąższ wątroby staje się wskutek tego szczególnie wrażliwy na działanie przypadkowych zakażeń, wśród nich zarazkami przesączalnymi, pałeczkami okrężnicy, czy też jadów pochodzących np. z przewodu pokar mowego. [przypisy: spuchnięta dolna powieka, bostoński wirus, wypadający odbyt ]

Powiązane tematy z artykułem: bostoński wirus spuchnięta dolna powieka wypadający odbyt