Nauczycielka zauwazyla, ze klasa jest szczególnie tym tematem zainteresowana

Nauczycielka zauważyła, że klasa jest szczególnie tym tematem zainteresowana. Istotnie, padły już pewne krańcowo różniące się wypowiedzi w związku z tym, czy jest sprawiedliwie, aby pobór dotyczył tylko chłopców, a nie dotyczył dziewcząt. Nauczycielka, panna Iroy, oceniła, że jest to doskonały moment, aby wciągnąć klasę do dyskusji wielu małych zespołów. Wszyscy chcieli mówić, a po prostu nie było czasu, aby wszyscy mogli zabrać głos. Szybko zatem podsumowała dotychczasową dyskusję, wskazała istotne jej momenty a następnie podzieliła klasę na zespoły, tak aby każdy uczeń należał do jednej z grup, w skład której wchodzili wszyscy w pobliżu niego siedzący koledzy. W ten sposób w każdej grupie miała zarówno chłopców, jak dziewczęta. Co więcej, mogła dołączyć do różnych grup dwóch Murzynów dotychczas siedzących w odosobnieniu: rozdzieliła trzymającą się zawsze razem klikę dziewcząt należących do tej samej grupy m łodzieżowej metodystów oto w tej chwili dyskutują one zawzięcie z innymi uczniami, jakby siedziały razem w swoim kącie sali. Jedynego ucznia w klasie przydzieliła do grupy trzech innych uczniów, aby miał, z kim dyskutować. Kiedy każda z grup złożyła sprawozdanie z dyskusji, nauczycielka podsumowała jej wyniki. Dyskusja miała spokojniejszy przebieg niż na początku lekcji. [podobne: elmed szczytno, wypadający odbyt, znamię spitz ]

Powiązane tematy z artykułem: elmed szczytno wypadający odbyt znamię spitz