Nauczyciel powinien podkreslic, ze na ten etap dyskusji przeznacza sie tylko piec minut

Nauczyciel powinien podkreślić, że na ten etap dyskusji przeznacza się tylko pięć minut. W tym okresie czasu nauczyciel przechadza się po klasie dopomagając uczniom, których bądź zaskoczyła nowa technika prowadzenia lekcji, bądź też którzy nie rozumieją, czego się od nich oczekuje. Nauczyciel ma również wtedy możność uzyskania niektórych informacji co do tego, jak się będzie prawdopodobnie rozwijać dyskusja, kiedy cała klasa złączy się ponownie w jeden wielki zespół. Może on również dowiedzieć się niejednego o swoich uczniach i o tym, jak się zachowają w małych zespołach. W swobodniejszej sytuacji. W tym czasie wreszcie nauczyciel powinien w każdym zespole wyznaczyć ucznia, którego zadaniem będzie zreferować wnioski swego zespołu w ogólnej dyskusji, która nastąpi bezpośrednio potem. Skoro minie okres pięciominutowy, cała klasa zbiera się ponownie i nauczyciel czy też uczeń wybrany na przewodniczącego udziela kolejno głosu ref erentom poszczególnych zespołów. Dyskusję oraz wszelkie uwagi należy odłożyć do chwili, kiedy wszystkie zespoły złożą już swoje sprawozdanie. Pożyteczne okazuje się często zapisywanie na tablicy pewnych kwestii, w miarę jak referują je sprawozdawcy. Dalsze postępowanie zależy od kierującego dyskusją. Może on zwrócić się do klasy o wskazanie, jakie kierunki zarysowują się w poglądach małych zespołów, może również sam krótko je podsumować. Zasadniczo nie ma znaczenia, który z tych sposobów podejścia stosuje się, o ile tylko zagadnienie poddaje się klasie pod ogólną dyskusję. W każdym razie krótkie podsumowanie dyskusji przez nauczyciela w końcu godziny lekcyjnej pomaga w wydobyciu podstawowych kwestii i ukazaniu, jak są między sobą powiązane. [patrz też: aftowe zapalenie jamy ustnej, przychodnia przyszpitalna solec, klinika kolasiński ]

Powiązane tematy z artykułem: aftowe zapalenie jamy ustnej klinika kolasiński przychodnia przyszpitalna solec