Kierowanie dyskusja jest trudna sztuka, ale sztuka, która warto opanowac

Kierowanie dyskusją jest trudną sztuką, ale sztuką, którą warto opanować. Pokierowana we właściwy sposób dyskusja może wzmocnić kontakt między uczniami w klasie, stworzyć w niej bardziej demokratyczną atmosferę, wpłynąć dodatnio na wyrabianie pozytywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i do szkoły oraz dać nauczycielom podstawę rozumienia myśli i uczuć dzieci. Zanim jednak nauczyciele rozwiną sobie taką technikę dyskusji, aby była zarówno skuteczna, jak i wygodna w stosowaniu, muszą eksperymentować przez pewien czas, może nawet przez kilka lat. Eksperymentowanie okazuje się konieczne również i dlatego, że pewne metody skuteczne w procy z jednymi grupami mogą zawodzić przy zastosowaniu ich w innych grupach, pomimo że w obu wypadkach dzieci mogą być w tym samym wieku i z tego samego środowiska. Oczywiście, metody stosowane w pracy z młodszymi dziećmi różnią się całkowicie od metod stosowanych w pracy z dziećmi starszymi. Jednym z pow odów jest to, że bardzo, małe dzieci odczuwają raczej potrzebę wyrażenia siebie samego niż słuchania tego, co inni wnoszą do dyskusji. Nie znaczy to bynajmniej, że w młodszych klasach nie należy w ogóle wprowadzać dyskusji; słuchanie tego, co inni mówią, jest bardzo istotnym aspektem rozwoju dojrzałości społecznej, dyskusję taką jednak należy stosować raczej w inny sposób. [podobne: nadwrażliwość sensoryczna, spuchnięta dolna powieka, metformax odchudzanie ]

Powiązane tematy z artykułem: metformax odchudzanie nadwrażliwość sensoryczna spuchnięta dolna powieka