Kal jest jasniejszy niz zwykle

Po kilku dniach lub tygodniach najczęściej po 2-3 dniach w czasie których zaburzenia trawienne mogą nawet ustąpić lub złagodnieć, pojawia się żółtaczka, najpierw na twardówkach i na twardym podniebieniu, skąd zazwyczaj szybko się szerzy na powłoki zewnętrzne. Zdarzają się jednak przypadki niewątpliwego ostrego miąższowego zapalenia wątroby bez żółtaczki (icterus eaiarrłuilis sine ictero), objawiające się zaburzeniem sprawności wątroby. Żółtaczce towarzyszy zwykle świąd skóry, niekiedy kurza ślepota (hemeralopia). Przedmiotowo w okresie choroby wykształconej stwierdza się, co następuje powłoki zewnętrzne są zabarwione żółtaczkowo, w skórze stwierdza się często ślady zadrapań, wywołanych swędzeniem, ogólna ciepłota ciała jest prawidłowa lub podgorączkowa. Wątroba już wcześnie jest miernie powiększona gładka, nieco bardziej zbita, o brzegu zaokrąglonym lub ostrym, czasami wrażliwa. W okolicy wątroby nierzadko stwierdza s ię przeczulicę skóry. Śledziona jest czasami powiększona, lecz nieznacznie. Mocz jest ciemny. Już wcześnie stwierdza się znaczną urobilinogenurię i urobilinurię oraz kwasy żółciowe w moczu, a w dalszych dniach bilirubinę. Bywa ona nieraz duża, z równoczesną obecnością w moczu ciał urobilinowych lub bez nich. Ilość mocznika w, moczu we wczesnym okresie i w pełni rozwoju choroby jest obniżona do 7-10 g na dobę. Kał jest jaśniejszy niż zwykle, zazwyczaj jednak zawiera sterkobilinę, chociażby w małej ilości. Sterkobilinę stwierdza się czasami nawet wtedy, gdy dostęp żółci do jelit jest zniesiony. Bywa to wtenczas, gdy bilirubina dostaje się w niewielkiej ilości do jelit bezpośrednio z krwi. Czasami w kale stwierdza się większą ilość tłuszczów obojętnych, zależnie od wciągnięcia w sprawę chorobową trzustki. Ilość bilirubiny w żółci A, nie uzyskanych przez zgłębnikowanie dwunastnicy bywa zazwyczaj mniejsza niż prawidłowo, nie o tyle jednak, by zawartość dwunastnicza utraciła zabarwienie żółtawozielenawe. Bezbarwną zawartość dwunastnicy spostrzega się rzadko, przeważnie w typie obwodowym choroby. Bywa to wtedy, gdy cała bilirubina, wskutek zniszczenia komórek wątrobowych, dostaje się do krwi, pomimo że nie ma przeszkody mechanicznej w jej odpływie do dwunastnicy. [podobne: znamię spitz, detocell aqua, bostoński wirus ]

Powiązane tematy z artykułem: bostoński wirus detocell aqua znamię spitz