Gesehiekter i Copeland uwazaja guz olbrzymiokomórkowy i ostitis fibrosa za okresy rozwojowe jednego stanu chorobowego

W grupie guzów na dziąśle należy odróżnić nader rzadką postać raka (epulis carcinomatosa}, którego punktem wyjścia są pozostałości wyściółki nabłonkowej pokrywającej brzeg zębodołu; jest to jedyny znany rak pierwotny kości. Zdania co do pochodzenia nadziąślaka olbrzymiokomórkowego są podzielone; niektórzy uważają ten guz za swoistą postać zapalną, a komórki olbrzymie za komórki ciał obcych. Gesehiekter i Copeland uważają guz olbrzymiokomórkowy i ostitis fibrosa za okresy rozwojowe jednego stanu chorobowego, podobne do okresów tworzenia się kości; okres guza olbrzymiokomórkowego ma odpowiadać okresowi czynnej waskularyzacji, natomiast okres ostitis fibrosa – okresowi gojenia się. [patrz też: nuzeniec, przychodnia przyszpitalna solec, metformax odchudzanie ]

Powiązane tematy z artykułem: metformax odchudzanie nuzeniec przychodnia przyszpitalna solec