Dyskusje w zespolach maja jeszcze i te zalete, ze umozliwiaja nauczycielowi stworzenie sytuacji uczenia sie, w której punktem centralnym jest raczej zespól niz nauczyciel

Dyskusje w zespołach mają jeszcze i tę zaletę, że umożliwiają nauczycielowi stworzenie sytuacji uczenia się, w której punktem centralnym jest raczej zespół niż nauczyciel. Znaczenie tego ukazują badania, przeprowadzone przez Everetta W. Bovarda Jr. , w których porównywał zastosowanie metod, ześrodkowanych wokół osoby prowadzącej klasę, z metodami, w których ośrodkiem jest zespół. Bovard stwierdził, że znacznie więcej wzajemnego oddziaływania było między członkami, przyjmującymi zespół jako swój ośrodek. Ponadto członkowie tak zorientowanych zespołów odnosili się wzajemnie do siebie i do zespołu z większą sympatią niż członkowie grup nastawionych na jednoosobowe kierownictwo. Mówiliśmy już uprzednio o znaczeniu spoistości i morale grupy jako ważnych czynnikach przy tworzeniu sprzyjającego klimatu uczenia się w klasie. Praca Bovarda zdawałaby się wskazywać, że swobodna dyskusja dopomaga w stworzeniu warunków niezbędnych dla sp oistości i wysokiego morale klasy. Jest, więc oczywiste, że najlepszymi rodzajami dyskusji w klasie będą raczej te, w których uczniowie wymieniają myśli między sobą niż dyskusje z nauczycielem. [patrz też: trzustka a cukrzyca, dieta pudełkowa przepisy, internetowa przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta pudełkowa przepisy internetowa przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe trzustka a cukrzyca