Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego

Czasami w środkowej warstwie zrazików nie ma odchyleń od stanu prawidłowego, natomiast pierwotna sprawa zapalna toczy się w obwodowej części zrazików (icterus ca tarrhalis periacinosus lub cholan giticus) w postaci nacieków zapalnych dookoła naczyń włoskowatych żyły wrotnej, przy czym nacieki górują nad zmianami zwyradniającymi komórek wątrobowych. Jednocześnie następuje rozrost przedwłoskowatych dróg żółciowych i odrastanie (regeneratio) komórek wątrobowych. Nacieki i rozrastająca się tkanka łączna uciskają bańki naczyń żółciowych przedwłoskowatych (najbardziej wrażliwą część wątroby, jej piętę Achillesa według orzeczenia Aschoffa). W następstwie tego powstaje uporczywa żółtaczka o cechach żółtaczki mechanicznej, której nieraz towarzyszą trwające długo stany gorączkowe, przyśpieszone opadanie krwinek w krwi, bolesność uciskowa okolicy pęcherzyka żółciowego i obrzmienie śledziony. Najczęściej zmiany cechujące ty p środkowy i obwodowy kojarzą się z sobą w sposób rozmaity, tak iż powstają różne typy przejściowe. Zatem według nowoczesnej teorii, w żółtaczce nieżytowej główne zmiany dotyczą komórek wątrobowych. Pogląd ten znajduje poparcie w znamiennym dla choroby upośledzeniu sprawności wątroby. Zależnie od ilości wysięku surowiczego i ilości w nim białka zejście choroby może być różne. Jeżeli wysięku jest niewiele i zawiera on mało białka, to ustrój może opanować zaburzenia przez wessanie wysięku drogami chłonnymi, natomiast jeżeli wysiękanie trwa długo i przebiega burzliwie, to miąższ wątroby może ulec ciężkiemu uszkodzeniu. W jednych przypadkach może on wyjść ostatecznie obronną ręką, a w innych przypadkach sprawa może skończyć się łącznotkankowym przekształceniem się wysięku z powstaniem marskości wątroby albo ostrym zanikiem wątroby. [podobne: wyniki badań krwi pdw, ortopedicum, ankos zapasy warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ankos zapasy warszawa ortopedicum wyniki badań krwi pdw