Bauemfeind zlecil równiez dzieciom, aby zaznaczyly dotyczace ich pozycje W kwestionariuszu problemów osobistych

Bauemfeind zlecił również dzieciom, aby zaznaczyły dotyczące ich pozycje W kwestionariuszu problemów osobistych. Pozycjami, które zaznaczono najczęściej, były: Mam trudności ze skupieniem uwagi w klasie, Boję się, że zrobię błędy, Chciałbym mieć więcej opanowania, kiedy odpowiadam na lekcji. Jak widać, dla tych dzieci głównym źródłem kłopotów była sytuacja szkolna. Bauemfeind proponował, aby do programu szkolnego włączyć czynności pomagające w pokonywaniu trudności i zobowiązać nauczycieli do stawiania uczniom, kilka razy na tydzień, pytania: Jakie niektórzy z was mają trudności, o których chcieliby powiedzieć? Dyskusje mogą się wtedy obracać wokół różnych możliwych rozwiązań Zagadnień wysuniętych przez dzieci. Większość w ten sposób poruszonych zagadnień będzie dla wszystkich na tyle interesująca, że może posłużyć, jako podstawa ożywionej, przynoszącej satysfakcję dyskusji. Będą to zagadnienia dotycząc e szkoły, rodziców, braci i sióstr oraz współżycia z ludźmi. Będzie jednak z korzyścią dla członków klasy, jeśli wyjdziemy poza ich osobiste doświadczenia wprowadzając nowe idee, wrażenia i pojęcia. Dla wprowadzenia wspólnego przeżucia, które może posłużyć, jako podstawa dyskusji, szczególnie wartościowe są metody audio-wizualne (słuchowo-wzrokowe). Jeżeli wszystkie dzieci z danej klasy były na tej samej wycieczce, zwiedzały to samo muzeum, słyszały te same płyty czy też widziały ten sam film, mogą one następnie zebrać i porównać swoje wrażenia i spostrzeżenia. Organizowanie dyskusji po jakimś doświadczeniu tego rodzaju dopomaga w pogłębieniu i zbogaceniu tkwiących w nim wartości kształcących. Dyskusje pomogą zapoznać się z ważnymi aspektami przeżycia, poprawić błędy w pojmowaniu i rozumieniu oraz rozszerzyć i uzupełnić obraz całego wydarzenia. [podobne: klinika kolasiński, spuchniete oko, spuchnięta dolna powieka ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika kolasiński spuchnięta dolna powieka spuchniete oko