Nauczyciel powinien podkreslic, ze na ten etap dyskusji przeznacza sie tylko piec minut

Nauczyciel powinien podkreślić, że na ten etap dyskusji przeznacza się tylko pięć minut. W tym okresie czasu nauczyciel przechadza się po klasie dopomagając uczniom, których bądź zaskoczyła nowa technika prowadzenia lekcji, bądź też którzy nie rozumieją, czego się od nich oczekuje. Nauczyciel ma również wtedy możność uzyskania niektórych informacji co do tego, jak się będzie prawdopodobnie rozwijać dyskusja, kiedy cała klasa złączy się ponownie w jeden wielki zespół. Może on również dowiedzieć się niejednego o swoich uczniach i o tym, jak się zachowają w małych zespołach. W swobodniejszej sytuacji. W tym czasie wreszcie nauczyciel powinien w każdym zespole wyznaczyć ucznia, którego zadaniem będzie zreferować wnioski swego zespołu w ogólnej dyskusji, która nastąpi bezpośrednio potem. Skoro minie okres pięciominutowy, cała klasa zbiera się ponownie i nauczyciel czy też uczeń wybrany na przewodniczącego udziela kolejno głosu ref erentom poszczególnych zespołów. Dyskusję oraz wszelkie uwagi należy odłożyć do chwili, kiedy wszystkie zespoły złożą już swoje sprawozdanie. Pożyteczne okazuje się często zapisywanie na tablicy pewnych kwestii, w miarę jak referują je sprawozdawcy. Dalsze postępowanie zależy od kierującego dyskusją. Może on zwrócić się do klasy o wskazanie, jakie kierunki zarysowują się w poglądach małych zespołów, może również sam krótko je podsumować. Zasadniczo nie ma znaczenia, który z tych sposobów podejścia stosuje się, o ile tylko zagadnienie poddaje się klasie pod ogólną dyskusję. W każdym razie krótkie podsumowanie dyskusji przez nauczyciela w końcu godziny lekcyjnej pomaga w wydobyciu podstawowych kwestii i ukazaniu, jak są między sobą powiązane. [patrz też: endometrioza stopnie, wysiłkowe nietrzymanie moczu, endometrioza ]

Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji

Wyciągając ogólne wnioski z lekcji, pani Iroy wykazała klasie, jak dobrze się pracowało w małych zespołach i jak łatwo było dyskutować z kolegami, kiedy się miało coś ważnego do powiedzenia. Nauczycielka miała przeświadczenie, że zaczyna kłaść podwaliny pod dalsze, bardziej intensywne badanie współpracy w grupach przy wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej akceptacji, pomimo różnic w przynależności do grup społecznych. Małe a liczne zespoły są również użyteczne jako środek „zagrzewający” do dyskusji. Bywają klasy szczególnie trudne, jeśli chodzi o wywołanie w nich dyskusji, być może dlatego, że uczniowie tych klas są nieśmiali, może zaś obawiają się, że powiedzą coś błędnie. Debaty małych licznych zespołów pomagają również klasie zainteresować się nowym tematem. Dajmy na to, klasa, wydaje się, nie jest zainteresowana zagadnieniem bezpieczeństwa na drogach publicznych. Skoro jednak uczniowie będą mogli, podzielić się na ma łe zespoły dla przedyskutowania takiego tematu, jak: „Co możemy zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach”, obudzą się w nich drzemiące dotychczas zainteresowania i wpłyną na objęcie dyskusją większych grup. Debaty w licznych małych zespołach można łatwo zainicjować, wysuwając zagadnienie (najlepiej w formie pytania) i pisząc je na tablicy. Następnie dzieli się klasę na pięcio- lub sześcioosobowe zespoły i proponuje im, aby dyskutując rozwinęły główne myśli. [podobne: prowadzenie ciąży Warszawa, endometrioza przyczyny, USG genetyczne ]